Dům služeb pro nevidomé přivítal návštěvníky Dne otevřených dveří, otevřený potřebným je ale po celý rok

12. listopad 2023, aktualizováno

V samém srdci Prahy, v Krakovské ulici, pár kroků od Václavského náměstí, se nachází Dům služeb pro nevidomé. Všem, které zajímají specifické služby pro lidi se zrakovým handicapem, před několika dny otevřel své dveře. Předvedl trpělivou práci těch, kteří usnadňují zrakově postiženým lidem vést samostatný život.

Každý, kdo se přišel podívat, si mohl vyzkoušet specializované počítačové programy, chůzi s bílou holí, seznámil se s výukou Braillova písma, nahlédl do cvičné kuchyně vybavené nespočtem vychytávek, které zajišťují bezpečnost a orientaci člověka bez zrakové kontroly nejen při vaření.

Návštěvníci Dne otevřených dveří si zahráli haptické deskové hry, vyzkoušeli zvukovou střelbu na terč. Úspěch měla výstava „Zoo všemi smysly“, která umožňuje poznat svět fauny jinak než zrakem.

Haptická výstava zoo všemi smysly byla součástí Dne otevřených dveří

Den otevřených dveří připravila Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. ve spolupráci s Tyfloservisem, o.p.s. a TyfloCentrem Praha, o. p. s. Společně po celý rok nabízejí kompletní škálu služeb pro osoby se zrakovým handicapem:

Den otevřených dveří v ústředí SONS v pražské Krakovské ulici
  • sociálně aktivizační služby pro těžce zrakově postižené osoby (organizace aktivit, svépomocných skupin, aktivizačních klubů),
  • základní poradenství o možnostech kompenzace zrakového postižení i o poskytovatelích služeb zrakově postiženým osobám,
  • technické poradenství při výběru pomůcek včetně nácviku obsluhy takových zařízení,
  • odborné sociálně právní a pracovně právní poradenství,
  • vydávání časopisů v Braillově písmu, zvukové podobě, zvětšeném černotisku a digitální formě,
  • provozování digitální knihovny zpřístupňující texty zrakově handicapovaným osobám,
  • rozvoj a docvičování dovedností získaných v programech základní rehabilitace (vaření, práce v domácnosti, čtení atd.),
  • výcvik vodicích psů a další služby jejich držitelům,
  • odstraňování architektonických a informačních bariér a další.

SONS (Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých) je spolkem sdružujícím tisíce osob s těžkým zrakovým handicapem. Je zároveň organizací poskytující širokou škálu nezbytných služeb této cílové skupině. Existuje už od roku 1996 a má více než 70 odboček po celé republice. Valná většina z více než 200 zaměstnanců jsou osoby s vážným zrakovým handicapem. Více na sons.cz.

Spustit audio