Keltský skanzen Jivjany vás zasvětí do způsobu života dávných předků. Naučíte se třeba rozdělat oheň

27. květen 2024

Věděli byste, jak rozdělat oheň pomocí křesadla a pazourku jako správný Kelt? Zjistit to můžete v Keltském skanzenu Jivjany ve stejnojmenné vsi na Domažlicku v Plzeňském kraji. Vznikat začal v roce 2009 a od té doby do něj míří spousty turistů. Během roku se v něm konají nejrůznější akce, ale projít si ho klidně můžete i sami.

Keltské hradiště se v této lokalitě sice nikdy nenacházelo, členové spolku Vousův kmen, kteří se o areál starají, ale vycházejí z archeologických poznatků z jiných nalezišť. A ve svém skanzenu vás přenesou do doby stovky let před naším letopočtem.

V oploceném areálu na okraji vesnice tak uvidíte nejrůznější typy staveb, například panský dům, sýpku, hrnčírnu, svatyni nebo třeba pohřební mohylu. „Je to vlastně hrob. Tyto hroby se používaly hlavně v době bronzové a halštatské, což je počátek období Keltů,“ vysvětluje členka spolku Vousův kmen Tereza Fejtová.

Tereza Fejtová se společně s manželem Janem o skanzen stará. V průběhu celého roku se v něm konají nejrůznější akce, ale návštěvníci si skanzen můžou projít i sami. „Skanzen je momentálně volně přístupný a plánujeme to tak nechat i nadále, aby tu lidé mohli strávit čas, jaký chtějí. Aby tu byly navíc i nějaké herní prvky a lidé se mohli zabavit i bez průvodce,“ říká členka Vousova kmene.

Podle jejích slov si dnes lidé Kelty hodně romantizují. „Musíme to ale brát tak, že šlo o starověk, kde byli otroci, válečné výpravy do okolních vesnic, neustálé přepadávání a podobně. Keltové také značně likvidovali své okolní prostředí, což máme dnes doloženo. Kolem hradišť jste nenašli žádný les, protože všechno vykáceli. Lidé jsou zkrátka stále stejní, jen v jiných kulisách. A mají trochu jiné prostředky, ale jinak je to pořád to samé,“ usmívá se Tereza Fejtová.

V Keltském skanzenu Jivjany si můžete řadu dávných běžných každodenních činností sami vyzkoušet, třeba rozdělat oheň. A když byste měli zájem se ke spolku Vousův kmen přidat a pomáhat s nejrůznějšími aktivitami, jeho členové budou prý rádi.

Spustit audio