Knihovna a tiskárna pro nevidomé Karla Emanuela Macana funguje už téměř 100 let

21. červenec 2024, aktualizováno

Tato knihovna a tiskárna (KTN) v pražské ulici ve Smečkách tiskne publikace v Braillově písmu: odbornou literaturu, periodika, hudebniny, letáky, kalendáře, učebnice pro základní školy, jazykové učebnice nebo třeba reliéfní grafiku. Ve 3 moderních digitálních nahrávacích studiích vyrábí zvukové nahrávky. Vyrobené materiály bezplatně půjčuje lidem se zrakovým handicapem.

„Jsme jediná knihovna v České republice, která si vyrábí svůj fond sama,“ říká ředitelka této instituce Briana Čechová.

Filmové melodie Petra Hapky v Braillově notopisu

„Knihovna funguje už od roku 1926, kdy vznikla z podnětu muže, jehož jméno nese. Karel Emanuel Macan byl taková košatá osobnost, odborník v oboru speciální pedagogiky, hudební skladatel, který v mládí přišel o zrak, ale byl si vědom toho, jak je vzdělání pro nevidomé důležité. Nevidomým doslova dal jak časopis, tak knihu, tak knihovnu. Založil časopis Zora, který vydává Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Časopis se tiskne u nás v tiskárně dodnes. Podnítil, aby se v Čechách co nejvíce přepisovaly knihy do bodového písma, aby nevidomí mohli číst.“

Co dělá KTN

Braillovým písmem tu tisknou publikace z oblasti krásné i odborné literatury, periodika, hudebniny, letáky, kalendáře, učebnice pro základní školy, ale také jazykové učebnice a podobně. Ve formě zvukových nahrávek realizují knižní tituly z běžné nakladatelské produkce, zvukové časopisy a odbornou literaturu, sloužící zrakově postiženým žákům škol i jednotlivým profesním skupinám nevidomých a slabozrakých.

Ferda Mravenec, matrice pro reliéfní grafiku

Produkce reliéfní grafiky je zaměřena jednak na ilustrace knih a učebnic pro děti, jednak na výrobu samostatných obrazových publikací (atlasů, nástěnných kalendářů) a pohlednic.

Roční produkce bodových publikací je 50 až 60 titulů včetně učebnic a hudebnin, u zvukových knih se roční produkce pohybuje kolem 100 titulů. KTN vydává 3 časopisy v bodovém písmu, pro externí zadavatele vyrábí 13 časopisů v bodovém písmu a 11 zvukových časopisů.

Speciální papír, na který se tisknou publikace v  bodovém písmu.

Služby

Služby v KTN jsou poskytovány formou zásilkové služby, osobních výpůjček, rozvážkové služby a Digitální knihovny. Půjčování všech materiálů jakoukoliv formou je bezplatné. Největší zájem členů knihovny je už po léta soustředěn na zvukové knihy.

Kdo si v knihovně může půjčovat, to se dočtete na webu KTN

Speciální zvuková oddělení pro nevidomé pracují například i při městských knihovnách. V Praze a středních Čechách je to na devíti místech: v Praze 1 a 3, v Kladně, Mladé Boleslavi, Poděbradech, Pečkách, Kutné Hoře, Benešově a Sedlčanech.

V reportáži uslyšíte mnoho zajímavostí. Například jak dlouho trvá vyrobit matrici jednoho obrázku pro reliéfní tisk.

Spustit audio