Město Slaný se díky archeologům dozvědělo více o své historii

19. květen 2011

Ve Slaném se při rekonstrukci Vinařického ulice objevily vzácné archeologické památky.

Ulice totiž leží přímo v centru města, v místě někdejšího středověkého opevnění. Památky z 15. století se ale opět ukryjí pod zem, moderní doba si žádá, aby přednost dostala kanalizace a silnice. Přesto se obyvatelé Slaného o své historii dozvěděli zase o něco více. A to například na přednášce archeologa Jiřího Ungera.

Hlavní vjezd do královského města Slaný až do poloviny 19. století zdobila Pražská brána s několika věžičkami. Nejen její pozůstatky objevil v až 3,5 metru hlubokém výkopu ve Vinařického ulici archeolog Jiří Unger: „Byly objeveny doklady, které značně upravují pohled na stavební vývoj městské fortifikace v oblasti Pražské brány. Podařilo se nalézt relikty, jak jednoobloukového pozdně gotického mostu, tak barbakánu i Pražské brány (barbakán je předsunutá hradba směrem do příkopu, která se vyvinula s rozvojem palných zbraní v 15. století a měla za úkol chránit bránu - pozn. redakce).

Památkáři i archeologové by nejraději vykopávky nechali odkryté očím veřejnosti, silnice ale musela dostat přednost. „Nešlo zanechat jakoukoliv viditelnou část, protože silnice musí splňovat určité normy, ale hlavně jsme zkoumali koridor kam se pokládala kanalizace, která narušila všechno, co v tom příkopu bylo,“ dodává Jiří Unger.

Město alespoň nechá vyznačit místa, kde jaká památka stávala. Což ale není žádná novinka, jak se dozvídám od pamětníka Antonína Kočky: „Kdysi bylo na dlažbě vyznačeno, kde Pražská brána byla, to byla dlažba kamenná a přes ní pak dali asfalt.“

Vykopávky ve Vinařického ulici přilákaly na přednášku Jiřího Ungera mnoho lidí. Někteří sledovali průběh prací a vzhledem k tomu, že je Slaný historické město, nálezy očekávali.

Přednáška archeologa Jiřího Ungera

„Nejraději bych do výkopu vlezla,“ dodala s úsměvem paní o holi, která se už teď může těšit na další archeologický průzkum ve Slaném, po skončení prací ve Vinařického ulici by se totiž měla začít opravovat ulice Husova, takzvaná Londa, a tam archeologové očekávají pozůstatky Lounské brány.

autor: Jana Káninská
Spustit audio