Michal Vrablík: I jedna cigareta může způsobit infarkt

20. září 2012

S preventivním kardiologem a předsedou České společnosti pro aterosklerózu doc. MUDr. Michalem Vrablíkem, Ph.D. jsme hovořili o prevenci onemocnění srdce.

Pro srdeční svalovinu je důležitý neustálý přísun kyslíku a živin. Když to není možné, dochází k nedokrvení - ischemii myokardu, což odborníci nazývají ischemickou chorobou srdeční (ICHS).

Dalším důkazem možností KV prevence je longitudinální sledování příčin úmrtnosti v ČR, která prokazuje podstatné snížení KV mortality ve sledovaném období, které je zodpovědné za prodloužení střední délky dožití

Projevy onemocnění jsou různé. Jedná se například o bolest na hrudníku, infarkt myokardu, až po srdeční selhání a náhlou smrt. V Evropě zemře na infarkt myokardu každou minutu jeden člověk. Vznik tohoto onemocnění způsobuje řada faktorů. Jedná se například o nezdravý životní styl, kouření a nedostatek pohybu.

Zvýšená hladina krevních tuků představuje spolu s vysokým krevním tlakem nejvýznamnější rizika pro onemocnění oběhového systému. Patří mezi ně infarkt myokardu a cévní mozková příhoda.

V naší populaci ve věkové kategorii nad 50 let má nevhodné hladiny krevních tuků více než polovina osob. Přitom nelze jednoduše říci, jaká je "správná" hladina cholesterolu. Závisí totiž na celkovém riziku cévních chorob. Jinými slovy, zatímco u pacienta po infarktu myokardu nemohou lékaři tolerovat hodnotu celkového cholesterolu vyšší než 4 mmol/l, jinak zdravá osoba může mít hodnotu do 5 mmol/l.

Osoby splňující všechny atributy zdravého životního stylu měly v uvedené studii o 78 % nižší riziko IM ve srovnání s osobami nesplňujícími uvedené parametry

Snižování hladiny cholesterolu a dalších krevních tuků představuje základ strategií prevence i léčby oběhových onemocnění. Lékaři u každého pacienta se zvýšenou hladinou krevních tuků zahajují léčbu změnou jídelníčku a snahou o zvýšení pohybové aktivity. Takový člověk by měl postupně a trvale omezit konzumaci nevhodných potravin ve prospěch doporučovaných.

autoři: Alima Martinová , Michal Vrablík
Spustit audio