Na hradišti Libušín se můžete napít ze studánky, ze které pila kněžna Libuše

29. září 2014
Česko – země neznámá

Libušínské hradiště patřilo ve své době k nejvýznamnějším přemyslovským hradištím v Čechách. Dostanete se k němu pěšky z náměstí v Libušíně na Kladensku ve středních Čechách po přibližně 1,5 kilometru dlouhé turistické cestě, anebo využijete zastávku kladenské městské hromadné dopravy Důl Libušín, načež půjdete asi kilometr po zelené turistické značce.

Podle Kosmovy kroniky právě na Libušíně věštila Kněžna Libuše o městu, jehož sláva hvězd se bude dotýkat. A některé archeologické výzkumy skutečně naznačují, že bylo toto místo osídleno už v 6. století, kdy zde pravděpodobně stála i pohanská svatyně. Přemyslovské hradiště tu vzniklo patrně v 10. století.

Dnes na bývalé akropoli stojí kostel sv. Jiří ze 13. století, zrekonstruovaná dřevěná zvonice z 15. století a najdete tu také starý hřbitov, na kterém nejstarší hroby pocházejí z dob třicetileté války. Kostel sv. Jiří dýchá jedinečnou atmosférou. Předpokládá se, že pod ním jsou zbytky původního hradiště z 10. století, které nejsou ovšem ještě prozkoumané.

Zrekonstruovaná dřevěná zvonice z 15. století

Hradiště Libušín mělo ve své době rozlohu 12,5 hektaru a pařilo tak k největším přemyslovským hradištím vůbec. Bylo dokonce větší než samotný Pražský hrad. Zajímavé je, že každý val měl jiný způsob stavby i jinou konstrukci.

Na akropoli rostou dnes mohutné keře dřínu obecného, který je chráněný a kterému se velice dobře daří právě na starých valech hradiště. Na jižních svazích jsou zbytky starých ovocných sadů a na severním svahu Libušina studánka. Právě tam se našla keramika z 6. století, tedy z doby, kdy tu mohla kněžna Libuše skutečně žít.

Na hradišti vznikla kilometrová naučná stezka s jedenácti zastaveními. Vznikla díky projektu Českého svazu ochránců přírody Kladensko - „Blíž k přírodě“. Hradiště je přístupné po celý rok, kostel sv. Jiří můžete navštívit pouze během vybraných akcí – například během mše ve svátek sv. Jiří, Noci kostelů a také speciálních akcí, které v průběhu roku pořádá ČSOP Kladensko.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d826.3040623772401!2d14.036856445696955!3d50.161731051648886!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x470bc9fde068d7bf%3A0xb287dbca5b454bea!2zaMWZYml0b3YgTGlidcWhw61u!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1411983555585" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio