Náměstí bratří Synků v Praze se po levicových idealistech jmenuje od roku 1948. Vládu ale komunistů nezažili, byli popraveni

21. září 2023

Otto a Viktor. Dva bratři, po kterých je pojmenováno krásné náměstí v pražských Nuslích. Otto Synek byl za první republiky mladý bankovní úředník a levicový idealista, kterého zaujalo tehdy nové komunistické učení z Ruska.

V jednadvaceti letech, dva roky po vzniku republiky, ho propustili ze zaměstnání kvůli účasti ve stávce a dva roky na to vstoupil do tehdy čerstvě založené Komunistické strany Československa. Ve třiceti letech odjel studovat leninskou školu do Moskvy a po návratu se stal poslancem tehdy ještě prvorepublikového Národního shromáždění.

Ottův o tři roky mladší bratr Viktor byl novinář, a také mu imponovaly komunistické ideály. Oba bratři byli v tomto směru aktivní i po nacistické okupaci v roce 1939 a komunistické myšlenky šířili tajně v rámci protinacistického odboje.

V roce 1941 byli odhaleni gestapem, zatčeni a popraveni. Náměstí bratří Synků se po nich jmenuje od roku 1948. Po sametové revoluci v Nuslích proběhla anketa o novém názvu, ve které zvítězilo jméno Václava Havla. Ten ale tehdy ještě žil, a po žijících osobnostech se ulice ani náměstí nepojmenovávají. Bratři Synkové tedy Nuslím zůstali dodnes jako malá připomínka marxistických idealistů, kteří se nikdy vlády komunistů nedožili.

Spustit audio