O vzniku Chráněné krajinné oblasti Brdy hovořil Jaroslav Obermajer

5. leden 2016

V úterý 5. ledna 2016 byl hostem pořadu "K věci" ředitel středočeského regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Jaroslav Obermajer.

Moderátor Tomáš Pancíř s ním probral vznik Chráněné krajinné oblasti Brdy, současný stav oblasti a plány na letošní rok.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Naším dnešním hostem je ředitel středočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny Jaroslav Obermayer. Dobrý den, vítejte u nás.

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tím důvodem, proč jste prvním letošním hostem pořadu K věci, tak ten je asi jasný. Je to proto, že od prvního můžeme legálně do bývalého vojenského prostoru nebo vojenského újezdu Brdy. Po těch prvních dnech, jak velký je zájem turistů?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Tak ten zájem, bych řekl, jako tak odpovídá tomu našemu očekávání.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Co to je, jsou to stovky lidí?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
V těch prvních dnech to byly na některých místech stovky lidí, já jsem konkrétně byl tedy mimo vojenský újezd na Nový rok na Třemšíně. Tak tam bych řekl, že to bylo několik stovek lidí, jako tradiční výstup na takový kopec, který patří dneska do CHKO Brdy, tak to nás celkem i potěšilo, že lidi do té přírody rádi chodí a v takovém množství a že se nenechali hned zlákat tím běhat někde, kde není ta infrastruktura ještě ani připravená. Tady už jsou turistický značky léta a myslím si, že i ten zážitek je podobně kvalitní.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Každopádně to zakázané ovoce, tedy ten do 31. prosince zakázaný úsek nebo zakázaná oblast určitě bude lákavá pro turisty. Jaké jsou ty první reakce? Zatím jsme samozřejmě měli šanci o tom číst, objevují se fotografie, ať už letecké vyšly první knihy o Brdech. Ti první návštěvníci, kteří to viděli na vlastní oči, jak reagovali?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Většina těch lidí si myslím, že reaguje pozitivně právě na to, že v tom území není žádné větší civilizační tlak, to znamená, že tam jsou z tý civilizace vlastně jen takový ty lesní cesty a nejsou tam vlastně vidět žádný stavby kromě nějakých drobných vojenských objektů jako bunkr nebo něco takovýho, tak to tam není. Naopak bych řekl, že ti návštěvníci předtím už vnímali to, že se tam těží z jejich pohledu příliš mnoho dřeva. Já musím říct, že tomu tak není. Protože ta těžba dřeva vždycky je taková viditelná a to, vlastně když jsme připravovali plán péče, tak jsme podrobně studovali i tuhle tu záležitost, tak bych chtěl říct, aby neměli zbytečný obavy, když uvidí někde pokácený nějaký smrkový kulatiny.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak je to v pořádku a neškodí to přírodě.

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
My na to budeme dohlížet, aby to bylo v takovém stavu, aby to neškodilo přírodě.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tím se dostáváme k tomu, co se vlastně smí a co se nesmí v té chráněné krajinné oblasti Brdy, ale ještě předtím obecně jak velká část je vlastně v tuto chvíli přístupná, protože ona postupně armáda odminovává jednotlivé části. Kolik z toho vojenského újezdu je od prvního ledna skutečně přístupných?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Oficiálně jsou ty části, které byly přístupné předtím a k nim některé přiléhající části. Ono to je vlastně v terénu vyznačováno výstražnýma tabulema, které tam umisťují dneska armáda prostřednictvím vojenských lesů a statků, který se o to území víceméně starají a pro ty návštěvníky je důležitý, že přibližně tak třetina toho vojenskýho újezdu zůstane nepřístupná a to proto, protože tam zůstává vojenský cvičiště a zůstávají tam některý objekty vojenský, který prostě přístupný být nemůžou ze svý podstaty.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Z těch dvou třetin ale v tuto chvíli není ještě všechno přístupné?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
V těch dvou třetinách můžeme říct, že zase další třetina je území, kde neproběhla pyrotechnická očista a ta pyrotechnická očista bude probíhat víceméně ještě celý tenhle rok a v příštím roce. Takže taková ta úplná přístupnost si myslím, že bude někdy v tom roce 2017, kdy předpokládáme, že to také bylo velmi často frekventovaná otázka, kdy budou vyznačeny ty cesty, tak my se budeme snažit, aby byly vyznačovány postupně tak, jak to území bude zpřístupňováno a abychom tam zbytečně nevodili ty lidi do nějakých slepých uliček, kdyby narazili na nějakou ceduli a pak nebyli jistí, jestli můžou jít dál nebo nemůžou jít dál, protože ona ta cedule ne každého zastaví.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A pokud jde o ty turistické značky, tak ty budou malovat lidé z Klubu českých turistů. Už jste domluveni, kde ty značky skutečně povedou?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
My jsme v takovém postavení, že vlastně jedna z věcí, která vyžaduje udělení souhlasu, je právě vyznačování těch turistických cest, kudy můžou vést. Takže to vlastně probíhá tak, že všechny turistické cesty u nás vyznačuje Klub českých turistů a na území CHKO si vždycky musí vyžádat ten souhlas, kudy ta trasa může vést.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Už jste tedy odsouhlasili ty trasy?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Tohle jsme ještě ani nemohli odsouhlasit, protože my jsme dneska první den úřadovali. Protože předtím jsme k tomu neměli kompetenci a udělování toho souhlasu probíhá ve správním řízení, takže to znamená, že je to určitý úřední proces, který má stanovené lhůty a nelze ho udělat ze dne na den. Nicméně my jsme už v tý přípravný fázi se zabývali tou otázkou, kudy by bylo vhodný ty trasy vést tak, aby to jednak nabídlo těm návštěvníkům ty nejatraktivnější místa, to co tam můžou vidět, co by je zajímalo a jednak, aby to vlastně vedlo tudy, kde to zase nebude vadit k ochraně přírody a vyhnulo se to samozřejmě i těm zakázaným místům z hlediska vojenských účelů.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Takže v principu jste dohodnuti, kudy to půjde, ale musí to projít tím správním řízením. Chápu to dobře?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Tak, dá se říct, že my jsme ten návrh zpracovali, předali jsme ho teď Klubu českých turistů a Klub českých turistů si v něm může udělat různý detailnější úpravy, kde oni zase využijí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A pak vám to znovu předloží.

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Svých znalostí, kterými zase neznáme, protože oni dobře znají ty potřeby těch pěších turistů a jak to správně značit, takže může dojít k určitým modifikacím. Pak nám to předloží. My ten souhlas uděláme. My zrovna zítra máme jednání. Sice je to v tý části plzeňský, čili i v tom území, který nebylo vojenským újezdem, ale právě chceme aby vlastně ten systém byl propojený a navazoval na to.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Jaroslav Obermajer, ředitel středočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR je dnešním hostem pořadu K věci Českého rozhlasu Region. Teď jsme říkali, chybí tam turistické cesty, nehrozí, že se tam turisté už teď ztratí nebo je to jednoduché se tam orientovat?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Samozřejmě člověk, který se neumí pohybovat v lese, se tam ztratit může. Ale to může nastat vždycky. V podstatě vzhledem k tomu, že vojáci a ta lesní hospodářská správa vždycky potřebovali tam mít dostatek cest, tak ta síť je poměrně velmi hustá. Když si vezmete současný turistický mapy, tak běžný turista, který umí s mapou trochu zacházet, tak mu tam nehrozí vůbec žádný problém.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Tak se neztratí. Je tam mimochodem signál mobilních telefonů?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Signál mobilních telefonů bylo také takové téma, které bylo často frekventovaným. Samozřejmě to pokrytí není úplně ideální, ale na to my jsme zvyklí i z jiných chráněných krajinných oblastí. Já mám na starosti třeba i Křivoklátsko a když jedu z Křivoklátska na Brdy, tak cestou je řada míst, na kterých se mi signál ztratí.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
A zkrátka na on-line mapy v mobilním telefonu by tam člověk neměl spoléhat?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
To si myslím, že ne. Je lepší si to dát jako of-line a tu mapu mít.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Co návštěvník smí a co nesmí v Chráněné krajinné oblasti Brdy?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Těch zákazů je poměrně málo. Já bych řekl, že z takových těch, který se týkají lidí jako běžných návštěvníků, turistů, tak těch se nejvíc asi týká zákaz ježdění motorovými vozidly a parkování na území CHKO mimo silnice.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
To znamená takové ty běžné věci, sbírat borůvky v létě, případně sbírat houby, to všechno se smí?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
To všechno se smí. Může se dokonce vlastně chodit, kde chce, může se jezdit na kole, kde chce. Ty omezení, který tam jsou, tak ty jsou spíš z hlediska právě bezpečnosti nebo vojenských účelů, nikoliv z ochrany přírody.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Budete hlídat, jak se tam chovají turisté, zřídíte stráž přírody?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Samozřejmě musíme to hlídat, po tom taky jsme.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Kolik lidí to bude?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
My tu stráž přírody budeme zřizovat asi během toho letošního roku. Ono to vždycky vyžaduje takový určitý zkušenosti a znalosti, který ten strážce musí mít a určitou erudici. Tak na to, abychom my je mohli pustit do terénu a pověřit je těma úkolama, tak je musíme prověřit, tak předpokládáme nejdřív vytipování, vyškolení, přezkoušení, a pak i jmenování, ale každopádně počítáme, že v brzký době jmenujeme alespoň jednoho strážce, který by se tam mohl pohybovat a jinak se tam samozřejmě budou pohybovat naši pracovníci. My pro to oddělení Brdy máme sedm lidí, takže ty tam budou a ve věci dodržování těchhle těch problematických zákazů vjezdů jsme v kontaktu s Policií Český republiky a existuje už s nimi nějaký způsob dohovoru, jak tohle kontrolovat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
V tom bývalém vojenském újezdu samozřejmě chybí turistická infrastruktura. Nejsou tam bufety, nejsou tam bufety, nejsou tam žádné chaty, nedá se tam vjet, takže tam nejsou ani parkoviště. Uvažujete o tom, že byste třeba nějaké stánky povolily, aby se tam postavily?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
To není jenom na nás, je to samozřejmě i na vojenských lesích a statcích, a společně, když jsme tuhle věc diskutovali, tak zatím převládá názor, že tyhle ty věci komerčního charakteru by se měly soustředit spíš na okrajích a na těch přístupových místech do CHKO, kde by naopak jsme se snažili a i vojenský lesy a statky, jsou k tomu připraveny, že by tam byl nějaký zvýšený komfort, aby tam ty lidi dostali služby, který budou potřebovat.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Ale uvnitř CHKO tedy nic takového není?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Ale uvnitř se s ničím takovým v nejbližších dvou letech s ničím takovým moc nepočítá.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Pokud jde o ty okrajové části, kdy tam budou nová parkoviště nebo tyhle ty záchytné body pro turisty, o kterých jste mluvil?

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Stav je takový, že v současnosti vojenský lesy a statky již vytipovaly některý místa, který byly již v minulosti takto používaný. A tato místa budou postupně dovybavovat, ale pak se počítá s nějakýma těma většíma parkovištěma, záchytnýma a tam k tomu zase bude potřeba stavební povolení a to, takže předpokládáme, že během toho letošního roku se vyřídí všechny ty náležitosti a vojenský lesy a statky že tyhle ty parkoviště zřídí. My jsme taky celkem náročně tu věc projednávali nejen s těmi vojenskými lesy a statky, ale i s jednotlivými obcemi, abychom také zohlednili jejich požadavky a jejich zkušenosti a místní znalosti, že jo, kudy tam ty lidí chodí, kde třeba místním vadí, že jim tam někdo parkuje. Myslíme si, že někdy je lepší neuspěchat to a snažit se, aby byl vytvořen nějaký ucelený systém.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Říká host pořadu K věci Českého rozhlasu Region Jaroslav Obermajer, ředitel středočeského pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny. Díky, že jste byl tady u nás, zase někdy na viděnou. Na slyšenou.

Jaroslav OBERMAJER, ředitel Regionálního pracoviště Střední Čech, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR
--------------------
Na shledanou. Na slyšenou.

Tomáš PANCÍŘ, moderátor
--------------------
Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.
Autorizovaným dodavatelem doslovných elektronických přepisů pořadů Českého rozhlasu je firma NEWTON Media a.s. Texty neprocházejí korekturou.

Spustit audio