Sausen Sládková: Děti s Aspergerovým syndromem žijí stále ve svém světě

31. leden 2013

S lékařkou MUDr. Sausen Sládkovou jsme si povídali o životě dětí, které mají Aspergerův syndrom.

Hovořili jsme o tom, jak se tyto děti chovají. Probírali jsme potíže, se kterými se potýkají v komunikaci se svým okolím. Věnovali jsme se způsobům, jak je možné jejich problémy řešit.

Aspergerův syndrom (AS) je stav, který se bere jako porucha autistického spektra. Často je zaměňován s vysoce funkčním autismem, i když to není zcela správné zařazení.

Tento syndrom se projevuje potížemi v komunikaci a sociálním chování, které jsou v rozporu s celkově dobrým intelektem (u některých jedinců může být i nadprůměrný) a řečovými schopnostmi.

Komunikace je pro děti s Aspergerovým syndromem obtížná

Lidé s Aspergerovým syndromem mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi. Potýkají se s porozuměním pravidlům v sociální interakci.

Lidé s Aspergerovým syndromem běžné sociální konvence nechápou, musejí se je učit

Jinými slovy, mají potíže v tom, jak mohou druhým lidem dát vhodným způsobem najevo, že je konverzace s nimi zajímá či naopak. Nedokáží odhadnout, kdy mohou vstoupit do konverzace druhých lidí. Mají problémy s nasloucháním druhých lidí.

Jejich komunikační dovednosti jsou slabé a následkem toho se pak raději interakci s druhými lidmi vyhýbají nebo se chovají nevhodným způsobem. Obtížně chápou mimoslovní komunikaci. Mimika i gesta bývají u lidí s AS omezené.

Pomáhá denní režim a řád

Někdy mohou negativně reagovat na změny, lpět na rituálech nebo nutkavě vykonávat určité činnosti. Pokud má vše svůj standardní denní režim a řád, cítí se lidé s AS bezpečněji.

02408882.jpeg

Tento fakt ale způsobuje, že se snižuje jejich schopnost reagovat flexibilně v sociálních situacích. Mnozí lidé s AS mají nestandardní zájmy (někdy až nutkavého charakteru, kterým podřizují náplň všedního dne).

Z dětí s Aspergerovým syndromem vyrostou dospělí s Aspergerovým syndromem. Jedná se tedy o celoživotní handicap.

Aspergerův syndrom poprvé zdokumentoval rakouský psycholog Hans Asperger, po kterém byl také pojmenován, a je široce uznáván v posledních dvou až třech desetiletích.

Některé informace v článku pochází ze serveru aspergeruvsyndrom.cz.

Spustit audio