Sklony k alkoholismu mohou být dědičné. Jestliže jsou problémy s alkoholem u nejbližších příbuzných, alkoholu se pokud možno zcela vyhýbejte

17. duben 2019

V průběhu měsíce dubna se věnujeme zdravotním tématům, která souvisí s alkoholismem. Zvýšená konzumace alkoholu je jedním z hlavních problémů dnešní společnosti a alkoholismus je bohužel stále na vzestupu. Závislost se vytváří především u lidí, kteří s popíjením alkoholu začali již v mladistvém věku. Radí MUDr. Petr Grenar.

Sklony k alkoholismu ale mohou být i dědičné. Vznikající závislost mohou pomoci překonat partneři, rodina nebo praktický lékař, který zavčas poukáže na zhoršující se zdravotní stav v důsledku nadměrné konzumace alkoholu.

Alkohol je nejdostupnější i nejoblíbenější droga, jejíž vliv na lidský organismus je bohužel bagatelizován. Vznikající závislost je potřeba zavčas rozpoznat ještě před tím, než se dostaneme za tuto hranici.   Mezi hlavní signály vznikající závislosti patři navyšování pravidelné konzumace a neschopnost dodržet krátkodobou abstinenci.

Alkoholismus jako dědičné sklony

Říká se, že existuje tzv. „gen alkoholismu“. Není jednoznačně prokázané, že na genetické části chromozomu je skutečně gen, který nám verifikuje alkoholismus jako takový. Ale je potřeba se zamyslet nad tím, jestli máme v rodině někoho, kdo měl nebo má problémy s alkoholem, léčil se závislostí na alkohol nebo zemřel na následky nadměrného užívání alkoholu…Pokud je to náš přímý příbuzný, je nutné si uvědomit, že můžeme mít velké vrozené sklony k tomu, abychom alkohol rovněž přijali za svého přítele… V tomto případě je opravdu nutné být velmi opatrný a alkoholu se pokud to půjde zcela vyhnout, protože potenciální vlohy ke vzniku závislosti na alkoholu neseme v sobě.

Při vznikající závislosti na alkoholu je prvním pomocníkem nejbližší rodina a praktický lékař

Každý, kdo příliš konzumuje alkohol, se většinou nejprve pokusí přerušit konzumaci sám. Ale problém je, že postižení lidé svojí závislost dlouho bagatelizují a vymlouvají se, že ještě problémy s alkoholismem nemají. I když se to málokomu podaří, je potřeba, aby se nejprve každý sám jednou či dvakrát pokusil konzumaci alespoň na měsíc zcela přerušit. To se bohužel málokomu podaří. Pak už je ale nutné to řešit. Je třeba si uvědomit, že alkoholik, i lehký, se nikdy nezbaví závislosti sám tím, že si řekne: „já teď přestanu“… Dřív nebo později se závislost opět vrátí. Není nutné ihned vyhledat odborníka a navštívit protialkoholickou léčebnu. Prvním krokem může být partner či nejbližší rodina.

Ošetřující lékař může v první fázi pomoci varováním před zhoršujícím zdravím

Vedle rodiny může v počátcích závislosti velmi zásadně pomoci také ošetřující lékař. Pokud se mu s problémem svěříme, závislosti na alkoholu nás sice sám nezbaví, ale může nás přimět vážně přehodnotit celou situaci. Například tím, že udělá spektrum různých vyšetření, která poukáží na to, že už můžete mít v důsledku nadměrné konzumace alkoholu už i fyzické a zdravotní problémy. Postiženého to může stimulovat ke změně přístupu, protože se začne obávat zhoršeného zdraví. Alkohol totiž může stát za vznikem různých onemocnění a je zdrojem mnoha dalších zdravotních komplikací, která mohou z dlouhodobého užívání alkoholu vzniknout.

Spustit audio