U zříceniny hradu Mydlovar se dodnes můžete projít po cihlách ze 13. století

20. únor 2015
Česko – země neznámá

Už od 10. století se vsi ve středním Polabí v dnešním Středočeském kraji jmenovaly podle toho, co měli jejich obyvatelé jako hlavní činnost. Ve vsi Mydlovar se vařilo mýdlo, v blízkých Kostomlatech se mlátily kosti, které se pro výrobu mýdla louhovaly a vařily. Názvy obcí přitom převzala i některá honosná sídla. Mezi dnešními obcemi Kostomlaty a Ostrá u Nymburka najdeme například zbytky vodního hradu Mydlovar z konce 13. století.

Založil ho pravděpodobně Mutina z Kostomlat. Následně se Mydlovar dostal do držení pánů z Častolovic a poté se stal součástí majetků pánů z Kunštátu. Po roce 1402 hrad koupil jejich moravský příbuzný Jan Puška z Kunštátu, v roce 1425 ho ale bojem získal poděbradský Hynek Boček.

K Mydlovaru se dostanete po Labské cyklostezce

Mydlovar se po jeho smrti stal součástí korunních statků králů Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Dalšími majiteli byli páni z Donína, známí svými protihabsburskými postoji. To byla předzvěst konce Mydlovaru, kterému značně pomohl Ferdinand I. Od roku 1553 je hrad veden již jako pustý.

Mydlovar měl sice pohnutý osud, ve své době však představoval jedinečné sídlo. Byl především vodním hradem se skvělým obranným systémem. Do dnešních časů se zachoval půdorys původní oválné plášťové zdi s několikanásobným systémem vodního opevnění.

Přístupová cesta do zříceniny

Unikátní byl ale především stavební materiál, ze kterého byl hrad postaven. Při stavbě Mydlovaru byly totiž využity cihly. Ostatně pálené cihly se používaly i při budování nedalekého města Nymburka, který vznikal ve stejné době jako Mydlovar. Z cihel jsou tak nejen středověké městské hradby, ale i nejstarší památky města. Bylo to vůbec poprvé, co se na našem území cihla jako stavební materiál takto hojně využívala.

Po obvodové plášťové zdi hradu Mydlovaru se můžete dodnes projít. Cestou budete na mnoha místech míjet oranžové cihly ze 13. století, které jakoby vyvěrají ze země. Na severní straně, odkud budete přicházet, můžete obdivovat několikanásobné valy, které tvořily součást opevnění.

Jedna ze zachovalých zdí, kde najdeme největší počet cihel

Mydlovar se nachází v chráněné přírodní oblasti Mydlovarský luh uprostřed lužního lesa. Leží nedaleko cyklostezky podél Labe mezi Nymburkem a Lysou nad Labem, přímo na odbočce trasy modré turistické značky. Od rušné cyklostezky je Mydlovar vzdálený pouze 300 metrů. Nejlepší je vypravit se k němu v zimě nebo zkraje jara, kdy okolní stromy ještě nejsou olistěné a zbytky hradu jsou tak lépe vidět.

Spustit audio