FÍZL

16. prosinec 2002

Dnes zase jednou proberu slovo, které se u nás používá výhradně jako nadávka nebo hanlivé označení. To slovo zní fízl. Nemusím asi nijak moc zeširoka vykládat, jaký je význam tohoto zvučného slova. Vlastně abych byl přesný, ty významy jsou dva, i když dost blízké.

Ve slovnících se dočteme, že fízl je za prvé označení pro tajného policistu. Tedy pro policistu, který o sobě neříká, že je policista, nechodí v uniformě, vypadá, chce vypadat, jako normální občan, a proto si před ním skuteční normální občané nedávají pozor na to, co říkají. Což se velmi hodí všem těm politickým policím, co jich v dějinách bylo, je a bude. Fízl byl slavný Bretschneider z prvních stránek Haškova Švejka, fizl byl i ten inteligentně vypadající Alojz Lorenz, poslední to šéf komunistické StB, tedy politické, tajné, ze samých fízlů složené policie. Tito fízlové v hodnostech poručíků, kapitánů, plukovníků i generálů by ovšem zmohli jen velmi málo, kdyby neměli armádu jiných fizlů. Fízlů, kterým se říká fízlové podle druhého významu tohoto slova, tedy udavač, jak tento význam jedním slovem definuje Slovník spisovného jazyka českého. Oficiálně se těmto fízlům říkalo agent, eventuálně rezident, případně majitel propůjčeného bytu. Fízlové, co měli hodnosti, si fízly, kteří udávali za peníze, ze zvrácené horlivosti nebo ze srabáctví, různě kategorizovali na agenty A, B... Odporné. Stejně jako je odporné samotné slovo fízl, o kterém Pavel Eisner v knížce Čeština poklepem a poslechem trefně říká, že jazyk "celým ustrojením slova fízl" říká "co je fízl zač".

Pokud jde o původ tohoto opravdu nehezkého slova, zmíněný Pavel Eisner sice říká, že ho stvořili "chovanci výchovných ústavů jako je Pankrác, ozdravoven jako jsou Bory", ale nedodává jak a z čeho ho stvořili. Na to se musíme podívat do etymologických slovníků. Což jsem učinil a dověděl se jako tolikrát předtím, že názory odborníků se liší. Tentokrát dost podstatně. Starší slovník Holubův a Lyerův říká, že to slovo pochází z vídeňské němčiny, kde se do této podoby změnilo latinské fiducius, tedy důvěrník. V latině jsou i slova fidelius, tedy věrný a také důvěřivý, a fides, tedy víra. Pokud by tato teorie byla pravdivá do jazykového příbuzenstva fízla by patřilo i slovo konfident, které má stejný význam jako je druhý význam slova fízl, tedy udavač.

Michal Novotný

Možná však má výraz fízl mnohem drsnější původ. Tvrdí to ve svém nedávno vydaném slovníku Jiří Rejzek. Podle něj jde o výraz z německého argotu, tedy mluvy zločinců, který zde měl význam nesympatický člověk, pasák, zrádce. Původně však šlo o penis, mužský pohlavní úd ? tomuto orgánu se totiž ve středohornoněmčině říkalo fizl psáno visel.

Vysílá se v pondělí 16.12.

(připomínky a názory na tento příspěvek zasílejte e-mailem na adresu mnovotny@rp.cro.cz)

autor: Michal Novotný
Spustit audio

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.