Hartoušovské mofety připomínají dávnou vulkanickou činnost. Ze země vyvěrají sopečné plyny

22. květen 2024

I když Česká republika nepatří mezi státy, kde byste hledali sopečnou aktivitu, můžete u nás najít hned několik lokalit, které jsou v tomto ohledu zajímavé i v evropském měřítku. Jedním z nich je mokřad v povodí říčky Plesné nedaleko obce Hartoušov na Chebsku v Karlovarském kraji, kde se nachází několik desítek vývěrů sopečných plynů neboli mofet.

Hartoušovské mofety jsou unikátní geologické útvary, které se projevují vývěry oxidu uhličitého a dalších sopečných plynů na zemský povrch. Tyto vývěry jsou výsledkem postvulkanické aktivity, která v této oblasti přetrvala do dnešních dnů. V okolí Hartoušova se nachází několik aktivních mofetových polí, kde jsou vývěry zvláště silné.

Největším, nejproduktivnějším a nejhlasitějším vývěrem v této lokalitě je Bublák. Jeho bublání, které může připomínat vaření vody, je slyšitelné i na větší vzdálenost. Unikající oxid uhličitý je patrný také po čichu. Charakteristický zápach plynu láká k mofetám velké množství hmyzu, pro který je ale tak vysoká koncentrace kysličníku smrtící pastí. Proto v okolí mofet najdete spoustu uhynulých much, vos nebo pavouků. Zdánlivě snadno dostupná potrava pak láká i drobné ptactvo a savce, kterým se ale často stane lovecká výprava také osudnou.

Mofetová pole na Chebsku a jejich unikátní biotopy jsou chráněny státem. Od roku 2017 jsou pod názvem „Bublák a niva Plesné“ vedená jako Národní přírodní památka. Ta zabírá plochu více než 140 hektarů. Hlavním posláním je ochrana geologických, hydrologických a biologických hodnot této oblasti. A to je také jeden z důvodů, proč dosud oblast nebyla zpřístupněna masivnímu turistickému ruchu.

Probublávající voda v mofetě

Cesta k mofetovým polím je tak především pro dobrodruhy s patřičnou výbavou, v níž nesmí chybět vhodná obuv a repelent. U Hartoušovských mofet je k dispozici malé parkoviště s tabulí, která informuje o největších zajímavostech v okolí. Nejlépe přístupné jsou vývěry přes silnici v nejjižnější části této přírodní památky. K samotnému Bubláku se lze dostat pěšky podél řeky Plesné, nebo po silnici směrem k obci Vackovec po asi dvou kilometrech jízdy. Bublák leží přibližně na půli cesty mezi břehem řeky a silnicí.

Spustit audio