Jedinečný obrazový slovník judaik

12. březen 2023

Na internetu je nově k vidění bohatě zastoupený obrazový slovník rituálních předmětů judaismu.

Talit, šofar, menora, štrajml. Setkat se s těmito, ale i dalšími hebrejskými slovy nebo výrazy z židovského jazyka jidiš není už u nás výjimečné. Co se však za nimi skrývá, jasné být nemusí. Pro ty, kdo se chtějí dozvědět víc, připravila londýnská Rotschildova nadace vítanou pomůcku: on-line obrazový slovník Judaica Index s více než 200 židovskými rituálními předměty.

„Členové naší rodiny se jako sběratelé a mecenáši zajímají o židovské rituální předměty po mnoho generací a napříč různými zeměmi,“ říká v úvodním slovu k databázi lord Jacob Rotschild. „Hledáme rovněž nové nástroje, které umožní širšímu publiku přístup k tomuto historickému, náboženskému a uměleckému materiálu.“

Judaica Index takovým nástrojem bezesporu je – a třeba potvrdit, že skvělým. Při zadávání pojmů k židovským zvykům a obřadům na nejvíce oblíbeném internetovém vyhledávači Google se odkaz na tuto databázi objeví na čelných místech. V Judaica Indexu lze navíc vyhledávat v 15 jazycích včetně arabštiny a co je podstatné, nechybí ani čeština.

Není přitom třeba znát přesný termín, protože rejstřík nabízí i souhrnné názvy. Mezi čtyřicítkou z nich jsou například domácí rituály, ženy a dívky, muži a chlapci, oblečení a doplňky nebo třeba upomínkové předměty či záležitosti komunity. Seznamovat se s židovskou kulturou tak zájemci mohou v širších tematických celcích, které více řeknou o vnitřních vazbách a zvláštnostech židovského tradičního života.

Nutno dodat, že takové propojení není jedinou předností databáze Judaica Index. Všechny záznamy totiž obsahují nejen popis předmětu a jeho účelu včetně evidenčních údajů, ale zpravidla k němu nabídnou hned několik fotografických vyobrazení. Ve srovnání tak můžeme nahlédnout pestrost židovské tradice v různých dobách a zemích, a to i mimo Evropu.

Co víc, místy přidaná videa ještě informace o vybraných zvyklostech dále rozvíjejí. Procházet databází je pak jako se vydat na malý výlet po světových židovských muzeích, knihovnách a archivech. Je to ale i cesta, která upomíná na jedinečné umění tvůrců zobrazených artefaktů, ať již pracovali s kovem, dřevem, papírem či textilem.

Jako ředitele Židovského muzea v Praze mě těší, že v databázi Judaica Index je zastoupeno také šest předmětů z našich sbírek, nemluvě o přispění k doprovodným textům. Není to jediný doklad spolupráce s Rotschildovou nadací, protože ta již řadu let podporuje i některé dokumentační, záchranné a expoziční projekty našeho muzea.

Zpátky však k databázi Judaica Index. Až dnešní pořad skončí, podívejte se na ni na adrese judaicaindex.org. Nabídne vám poučení i zážitek.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio

Související