Krajský soud rozplétá stížnosti na volby. Zastupiteli z Trnové mandát odebral

25. říjen 2018 19:24

Zdeněk Pekárek z kandidátky Trnová společně zastupitelem obce nebude. Jeho mandát zrušil ve čtvrtek středočeský krajský soud na základě jedné z více než čtyřiceti stížností, které na komunální volby ve středních Čechách dostal. A zcela tak změnil rozložení sil v budoucím zastupitelstvu Trnové. Naopak zvolení kandidáti v Měšicích nebo Líbeznicích můžou slib zastupitele složit.

Důvodem zrušeného Pekárkova mandátu je oznámení kandidátky sdružení Trnová společně Ivety Čížkové, že se přestěhovala a v Trnové už nemá trvalé bydliště. Protože se tak stalo ještě před říjnovými komunálními volbami, měla být z tříčlenné kandidátky vyškrtnuta. Počet kandidujících by se tak snížil na dva a tomu by se přizpůsobily i počty rozdělených hlasů.

Jak soud upozornil úspěšný kandidát Martin Karim z Volba pro Trnovou, kandidátka Trnová společně by pak mandát zastupitele nezískala.

Ač se soud zcela neztotožnil s názorem navrhovatele, konstatoval, že z důvodu férovosti voleb měla být Čížková ještě před volbami z kandidátky vyškrtnuta, nebo se měla své kandidatury do obecního zastupitelstva vzdát. Soud se tedy rozhodl kandidátku posuzovat, jakoby v ní Čížková nebyla. 

Po přepočítání hlasů pak konstatoval, že porušení volebního zákona hrubě ovlivnilo výsledek volby kandidáta Zdeňka Pekárka a jeho mandát označil za neplatný. Uvolněné místo zastupitele následně připadlo sdružení Volba pro Trnovou a její kandidátce Veronice Vilímkové.

Do zastupitelstva Trnové se tak dostaly jen dva subjekty, a to Čistá Trnová – žijme lépe! se třemi mandáty a Volba pro Trnovou se čtyřmi mandáty.

Soud potřebuje důkazy

V případě stížnosti na neplatnost voleb v Měšicích u Prahy proti SNK – S námi za lepší Malešice, soud návrh zamítl. Karel Lorenc, který ho podal, si stěžoval na lživou propagandu strany a fakt, že jako dosavadní zastupitelé v minulosti neřešili jeho „věcnou kritiku“ a nechodili na jednání zastupitelstva připraveni.

Senát vedený předsedou Janem Čížkem argumenty nepřijal, neboť Lorenc vedení lživé kampaně s výjimkou své korespondence nedoložil.

Soud nevyhověl ani stížnosti Strany za lepší Řisuty, která se domáhala zrušení platnosti zvolených kandidátů. Důvodem byla informace členky okrskové volební komise, která tvrdila, že komise při sčítání hlasů volební lístky rozdělila mezi jednotlivce a mohlo se tak stát, že některé hlasy započítala vícekrát a jiné ne. 

Předsedkyně senátu Jitka Zavřelová uvedla, že Strana za lepší Řisuty nedala jediný důkaz, že se tak stalo. "Všichni čtyři členové okrskové komise zápis bez výhrad podepsali," uvedla v usnesení a zároveň poznamenala, že právě přítomný člen komise má - v případě pochybností - zaujmout při vyslovení nesouhlasu jistou míru občanské odvahy.

Rozhoduje trvalé bydliště

Soud odmítl i stížnost manželů Novákových na získání mandátu zastupitele Zdeňka Stibala ze Sdružení nezávislých kandidátů Pro Líbeznice. Argumentovali tím, že zvolený zastupitel v Líbeznicích nežije, ale bydlí – podobně jako oni – v sousední obci Bořanovice. Právě fakt, že sami v Líbeznicích nemají trvalé bydliště a nejsou tak na zdejším seznamu voličů, soud vedl k tomu, že jejich návrh na neplatnost mandátu zvoleného kandidáta odmítl.

„V tomto případě byl návrh podán osobami k tomu zjevně neoprávněnými, a soudu proto nezbylo než návrh odmítnout,“ odůvodnil předseda senátu Jan Čížek.

Nespokojenost s komunálními volbami. Krajský soud dostal přes čtyřicet stížností

Spustit audio