Na stezce Po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana v Ostroměři uvidíte mamuta i pozůstatky hradiště

14. květen 2024

Ostroměř na Jičínsku v Královéhradeckém kraji se může pochlubit několika slavnými rodáky. Ostroměř leží blízko Hořic pod úbočím Chlumu, podél toku řeky Javorky. Dávné osídlení dokládají archeologické nálezy už z doby kamenné a bronzové. Ostroměřsko tak inspirovalo k tvorbě i dva zdejší rodáky, spisovatele Eduarda Štorcha a filmového režiséra, výtvarníka a animátora Karla Zemana.

Společným prvkem jejich tvorby se stal pravěk, což nejlépe dokládá dnes už legendární Zemanův film Cesta do pravěku, k němuž ho inspiroval nejen Eduard Štorch, ale i malíř Zdeněk Burian.

V Ostroměři proto věnovali svým rodákům muzeum. A také naučnou stezku Po stopách Eduarda Štorcha a Karla Zemana. Je necelých pět kilometrů dlouhá, má sedm zastavení a vydat se na ni můžete po celý rok. Upozorňuje na zdejší zajímavá místa, ke kterým patří i zdejší nejrozsáhlejší hradiště kraje. Bylo na něm nalezeno 415 stříbrných mincí a legendární černá perla, která ovšem zmizela neznámo kam.

Štorch se narodil v nádražním domku

Stezka začíná u ostroměřského vlakového nádraží, které v roce 2007 získalo titul Nejhezčí nádraží. Pokračuje pak ulicí Na Rybníce k rodnému domu Eduarda Štorcha. Pískovcový drážní domek je dnes kulturní památkou, kterou obec postupně opravuje a zachraňuje.

Eduard Štorch se narodil v drážním domku v Ostroměři

Eduard Štorch se tu narodil 10. dubna 1878. V Ostroměři nastoupil i do první třídy, pak se rodina odstěhovala do Všestar, postupně pak do Studének a do Radimi, kde školák dokončil první třídu. Následovalo další stěhování a základní školní výuka v Josefově u Jaroměře. Od roku 1889 studoval na vyšší reálné škole v Hradci Králové. Ta ho natolik ovlivnila, že se v patnácti letech rozhodl stát učitelem a přihlásil se ke studiu na královéhradeckém Českém ústavu ke vzdělávání učitelů.

Podle deníkových záznamů bylo Eduardovo dětství v Ostroměři pro budoucího spisovatele příběhů z pravěku velmi inspirující. Byl vnímavý i ke stopám z minulosti, ke zdejším nálezům z doby bronzové a kamenné.

Výhled na Ostroměř z úbočí Chlumu

I proto stezka severovýchodně nad obcí zahrnuje místa zdejšího původního osídlení, starou zemanskou tvrz a slovanské hradiště. A když vystoupáte ještě o kousek výš, na zdejší hřbet Chlumu, otevře se vám pohled nejen na samotnou Ostroměř. Za dobré viditelnosti budete dalekými výhledy příjemně překvapeni.

Mamut zve do muzea

Informačních tabulí je na stezce celkem sedm a ukrývají i hru pro děti. Stačí s sebou vzít propagační materiál o stezce a obyčejnou tužku. Z rozluštěných písmen se dá sestavit „tajemné“ slovo.

K zastavením cestou určitě přidejte i to bez číselného označení, které hlídá velký kovový mamut. Stojí u hlavní silnice z Hradce Králové do Jičína a je ukazatelem, který málokdo přehlédne. Zve do ostroměřského muzea Eduarda Štorcha, Karla Zemana a Matěje Kopeckého, které zdejší slavné rodáky výstižně přibližuje. Nabízí i výstavu věnovanou pravěkému osídlení Ostroměřska s dochovanými nálezy z doby kamenné.

První zastavení na stezce je u ostroměřského vlakového nádraží

Ostroměřská expozice připomíná i osobnost Karla Zemana. Narodil se 3. listopadu 1910 v domě čp. 105 (dnes restaurace U Maxe), kde jeho otec vlastnil výrobu perleťových knoflíků. Místo poznáte podle pamětní desky, která byla za účasti Zemanových nejbližších odhalena v roce 1995.

Se jménem světově významného filmového režiséra, výtvarníka a animátora jsou mimo jiné spojené filmy Na kometě, Vynález zkázy, Baron Prášil, Bláznova kronika nebo Čarodějův učeň. Nejznámější je ale zcela jistě Cesta do pravěku. Film zachycuje dobrodružnou výpravu čtyř zvídavých kluků, kteří na malé pramičce proplouvají do dávné minulosti naší planety. Připomínkou filmu je v muzeu klobouček, který v Zemanově filmu nosil malý Jirka.

Součástí připomínky Cesty do pravěku je v ostroměřském muzeu i původní  rekvizita, klobouk, který si zahrál ve filmu

Otevírací doba muzea v Ostroměři je v pátek a v sobotu od 10 do 16 hodin. Po včasné telefonické dohodě vám vyjdou vstříc i v jiných dnech.

Přehled všech zastavení

Číslo 1: ostroměřské vlakové nádraží, začátek turistických tras
Číslo 2: rodný dům Eduarda Štorcha
Číslo 3: odpočinkový prostor, malý parčík u sochy T. G. Masaryka u řeky Javorky

Zastavení u mamuta: Muzeum Eduarda Štorcha, Karla Zemana a Matěje Kopeckého

Číslo 4: historie Ostroměře, u Javorky – ulice V Chaloupkách
Číslo 5: hradiště na úbočí Chlumu nad Ostroměří
Číslo 6: pískovcový lom při silnici mezi Ostroměří a Šárovcovou Lhotou
Číslo 7: rodný dům Karla Zemana (dnes restaurace U Maxe) při hlavní silnici v Ostroměři

Spustit audio