Petr Kolek: Ženám s inkontinencí pomáhají páskové operace

24. říjen 2013

S primářem Gynekologicko-porodnického oddělení Thomayerovy nemocnice MUDr. Petrem Kolkem jsme hovořili o léčbě inkontinence.

Povídali jsme si o příčinách jejího vzniku. Věnovali jsme se operačním výkonům, kterými ji lze řešit.

Inkontinence znamená jakýkoliv samovolný odtok moče. Existuje inkontinence stresová (při kašlání, kýchání, běhu atd.) a urgentní, kdy odtéká moč bez zvýšeného břišního tlaku. Nejčastěji postihuje ženy po menopauze a zhoršuje se s přibývajícím věkem. Problém mají i muži, u těch se však jedná spíše o okrajovou záležitost.

Vznik inkontinence ovlivňuje dědičnost, stres a počet porodů

V případě stresové inkontinence dědičnost ovlivňuje kvalitu vaziva, které se významně podílí na stavbě pánevního dna. Bílá rasa má vazivo horší a tudíž jsou náchylnější k poruchám i struktury, které ho obsahují (vazy, svaly).

Těhotenství (ilustrační foto)

Jinak se významně na vzniku stresové inkontinence podílí vzpřímená poloha člověka, kdy během života dochází k tomu, že gravitační síla tlačí obsah břicha proti pánevnímu dnu a to dost často neudrží svou funkci. Významnou složkou je též počet a způsob vedení spontánních porodů a velikost plodu.

Je možné inkontinenci předcházet?

Předcházet inkontinenci mohou lidé posilováním svalů pánevního dna v průběhu celého života. Lékaři by měli kontrolovat rizikové pacientky, které by měly rodit císařským řezem. Dále by měli dbát na důslednou rehabilitaci pánevního dna po spontánních porodech.

Ledviny

Léčba inkontinence

Inkontinence se léčí vždy podle vyvolávající příčiny, zpočátku konservativně (cvičení, rehabilitace) a poté operačně pomocí několika druhů operací, které obnoví schopnost ženy moč udržet. Dnes se jedná o tzv. páskové operace.

Zdroj informací: Thomayerova nemocnice

autoři: Alima Martinová , Petr Kolek
Spustit audio