Pylové zpravodajství

16. červenec 2024 15:15

Dominantní alergeny: trávy, jitrocel, šťovík, merlíkovité, kopřiva, plísně

V uplynulém týdnu jsme stále registrovali nižší až středně vysokou koncentraci pylových alergenů v ovzduší, opět s výrazným kolísáním v závislosti na počasí. Ještě dominoval pyl trav, zvláště ve středních a vyšších polohách, ale v nižších polohách již většina trav dokvétá a pylu pozvolna ubývá. Hojný byl také pyl jitrocele, šťovíku a minimálně alergizující kopřivy. Přibývá pylu merlíkovitých. Ojediněle se objevovala jednotlivá pylová zrna pelyňku. Koncentrace spor plísní se držela na vysoké úrovni.

Pro příští období opět nepředpokládáme žádné významnější změny v druhovém zastoupení vzdušných alergenů. Dominantním alergenem bude stále pyl trav, jeho koncentrace v ovzduší bude nadále klesat. Poměrně hojný bude pyl merlíkovitých, velmi hojný jen minimálně alergizující pyl kopřivy.

Vedle těchto alergenů se na alergických potížích může podílet také pyl jitrocele, šťovíku a vzdušných plísní. Koncentrace spor vzdušných plísní se bude dlouhodobě držet na vysoké úrovni - od poloviny července až do začátku druhé poloviny srpna typicky vrcholí sezóna venkovní plísně Cladosporium a její spory se objevují v ovzduší v obrovském množství. Zvolna bude přibývat pylu pelyňku, začátek hlavní sezóny květu tohoto významného alergenu očekáváme na přelomu července a srpna, vrchol sezóny potom mezi 3. - 10. srpnem.

Aktuální informace o stavu pylových alergenů v ovzduší lze nalézt od jara do září také na internetu na adrese http://www.pylovasluzba.cz.

Pylové zpravodajství pro jednotlivé země Evropy je na http://www.polleninfo.org

autor: Ondřej Rybníček, Česká pylová informační služba

Spustit audio