Ronovskou kapli v Ořechově zdobí dílo barokního malíře Karla Teppera

18. srpen 2014
Česko – země neznámá

Nejvýznamnější památkou obce Ořechov na Žďársku je středověká tvrz spojená s barokní kaplí svatého Antoníha Paduánského. Ta je navíc vyzdobená freskami Karla Františka Teppera, západomoravského barokního malíře, který žil ve Velkém Meziříčí a podílel se na výzdobě řady okolních chrámů jako například v Polné, Jaroměřicích nebo Brtnici.

Kamenná tvrz byla postavená na trojúhelníkovém půdorysu už ve 13. století. O čtyři století později, kdy došlo ke zrušení cisterciánského kláštera ve Žďáru nad Sázavou, byla tvrz, společně s pozemky rozdělena na osmadvacet dílů a jádro tvrzi bylo přeměněno na panskou myslivnu. Bývala zde také palírna nebo sklářská huť. V současné době je využívána k nájemnímu bydlení.

Zajímavostí je, že součástí tvrze je také kaple zasvěcená svatému Antonínu Paduánskému. Kaple pochází z mladší doby. Její stavu zahájil až na konci sedmnáctého století Jan Pavel z Garu a dostavěl ji až Dominik Ondřej z Kounic, který se tehdejším farářem v nedaleké Osové Bítýšce ujednal, že v kapli budou minimálně třikrát ročně slouženy zpívané mše. Jedna z nich se koná o červnovém svátku svatého Antonína.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1273.3140337496443!2d16.132734934944235!3d49.34877990474499!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDIwJzU3LjUiTiAxNsKwMDcnNTYuMSJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1408355901895" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: Petr Hladík
Spustit audio