Rročně propadne asi procento žáků

23. červen 2003

V jednotlivých ročnících na základních a středních školách ročně propadne zhruba jedno procento žáků. Nejméně dětí opakuje devátou třídu nebo některý z ročníků na gymnáziu, nejvíce pak na středních odborných školách a učilištích. Vyplynulo to z údajů, které poskytl Ústav pro informace ve vzdělávání (UIV).

Počet dětí rok od roku klesá a také se snižuje počet žáků, kteří učivo dostatečně nezvládnou a musí opakovat ročník. Letos například opakovalo první třídu 1430 dětí z více než 99.000, které minulý školní rok do školy nastoupily. Je to tím, že se u některých žáků po dvou až třech měsících docházky zjistí, že na školu nejsou ještě zralí a vracejí se zpět do školky, vysvětlila Michaela Kleňhová z UIV. Podle ní totiž rodiče někdy uspíší nástup dítěte do školy, i když by pro něj byl vhodnější roční odklad. Z více než 100.000 deváťáků nezvládlo minulý školní rok učivo jen 255 dětí a letos musely třídu opakovat. Žáci, kteří propadají v nižších ročnících, se do deváté třídy často ani nedostanou, uvedla Kleňhová. "Když žák propadne v deváté třídě, má možnost ukončit základní školu i v nižším ročníku," vysvětlila. Žáci, kteří ukončí povinnou školní docházku tímto způsobem, mají možnost přihlásit se na odborné učiliště. Pokud prokážou dostatečné znalosti, mohou nastoupit i na běžnou střední školu. Na gymnáziích letos některý z ročníků opakovalo jen 0,4 procenta studentů. Tento typ školy studuje přes 140.000 žáků a jen zhruba 520 z nich loni propadlo. Na středních odborných školách a učilištích je situace o něco horší. Loni propadlo téměř 3500 středoškoláků a přes 4300 učňů. Z celkového počtu studentů v těchto typech škol to je 1,8 procenta, respektive 2,4 procenta neúspěšných studentů. Michaela Kleňhová z UIV však upozornila na to, že nemají k dispozici údaje o tom, kolik žáků kvůli neúspěchu na jedné střední škole přechází na jinou.

Logo
Spustit audio