Sobotní Noční linka: Co se v mládí naučíš…to může být později i úsměvné

11. květen 2024

Nemělo by to být vysílání, které chce mermomocí vyvracet známou poučku o znalostech načerpaných v mládí, ale třeba si občas uvědomíte, že dnešní vědomosti a znalosti neodpovídají tomu, co jste se učili ve škole a poznávali, když vám bylo -náct.

Pokud by třeba dnešním třeťákům kontrolovala domácí úkol babička, která se učila, že sirup patří do vyjmenovaných slov, bylo by to nejen úsměvné, ale i kolizní. A co třeba ti, kteří ulicím ve svém městě tvrdošíjně říkají tak, jak se jmenovaly před padesáti i více lety!?!

A přidáte-li právě ty vaše postřehy a příběhy na téma Co se v mládí naučíš, to může být později i úsměvné, naplníte dnešní dvě hodiny určené Noční lince s Borkem Kapitančikem. Pro kontakt se studiem bude opět sloužit telefon 731 800 900 a web rozhlas.cz/linka.

Spustit audio