Domov Ráček Rakovník, to je denní stacionář, kde se opravdu cítíte jako doma

19. květen 2024, aktualizováno

Obecně prospěšná společnost Domov Ráček Rakovník je nestátní, nezisková organizace, která od 1. února 1998 pečuje o osoby s handicapem z Rakovníka a jeho okolí. Na založení Ráčku se podílelo občanské Sdružení pro pomoc mentálně postiženým ČR, které působí od roku 1969 a HANDICAP LYCEUM Praha, o. s., založené v roce 1984.

Domov Ráček poskytuje sociální péči v denním stacionáři, v sociálně terapeutických dílnách, podle možnosti i výchovu a vzdělávání. A některým též chráněné bydlení a odlehčovací službu. Pracovníci Ráčku denně připravují bohatý rehabilitační program s různými druhy terapie.

Regina stříhá molitan do polštářků

Domov Ráček pořádá rehabilitační pobyty, výlety, vodácké tábory, kulturní přehlídky i vernisáže a výstavy svých výrobků, třeba v krámku na Husově náměstí.

Za vybudování tohoto zařízení a za realizaci sociálních projektů pro osoby s handicapem byla jeho ředitelce, paní Iloně Hruškové, udělena v roce 1999 Výroční cena za občanskou statečnost.

A proč pojmenování Ráček? Logo denního stacionáře je odvozeno z názvu města Rakovníka a jeho znaku a je registrovanou ochrannou známkou.

Polštářky veselých barev z dílny Ráčku
Spustit audio