Dýmky a Proseč patří k sobě. Výrobní postupy přibližuje Muzeum dýmek se stovkami exponátů

1. květen 2024

Proseč se může pochlubit velmi dlouhou tradicí výroby dýmek. Malé městečko na Chrudimsku je dnes jediným místem v Česku, kde se elegantní kuřácké nástroje průmyslově vyrábějí. Vše se o nich dozvíte v místním Muzeu dýmek.

Muzeum dýmek najdete od roku 2007 v roubeném domku čp. 61 na prosečském náměstí. Pokud vás zajímají dějiny a tradice spojené s Prosečí a jejím okolím, jste na tom nejlepším místě. V prostorách se totiž nachází také etnografická expozice.

Jak se rodí dýmka

Na výstavě dýmek si můžete prohlédnout několik set exemplářů od historických dýmek z druhé poloviny 19. století až po současné typy, které se v Proseči vyrábějí. O dýmkách se dozvíte takřka vše. S jakými řemesly bylo kdysi dýmkařství spojené nebo jaké nástroje k výrobě dýmek sloužily.

Výstava je řazená chronologicky, takže poznáte, jak se v průběhu staletí měnil samotný tvar dýmek. A pokud jim příliš nerozumíte, v muzeu vám řeknou, z jakých částí jsou sestavené nebo jaký typ dřeva se k výrobě používal a používá. Mezi dominanty expozice patří historický šlapací soustruh, nazývaný draxl, stejně jako ukázky historických nástrojů, se kterými kdysi lidé dobývali pařezy a kořeny pro dýmkařské dílny.

Od deseti centimetrů až po půl metru

V muzeu si můžete prohlédnout například nejstarší typy dýmek z Prosečska, například jednodílné „krkačky“. Mají ozdobné kování a svá jména nesly buď podle tvarových odlišností (rádýlková, prstíčková, baňačka), podle krajových odlišností (tyrolka, slezská, znojemka) nebo podle profese zákazníků (fiakrovka).

V muzeu uvidíte také sběratelské a kuriózní exempláře s nejrůznějšími řezanými motivy. Jedinečnou sbírku z Proseče a okolí doplňují raritní kousky ze zahraničí. V roce 2013 daroval muzeu jednu ze svých nejoblíbenějších dýmek Karel Schwarzenberg.

Kolekce dýmek řezbáře Miloslava Bureše

První dýmky v Proseči

Počátky dýmkařství na Prosečsku se podle tradovaných příběhů vážou k roku 1841. Tehdy krajem táhlo ustupující pruské vojsko a dva muži z Pasek u Proseče, Antonín Pešina a Filip Švec, byli vyzváni, aby na trakařích vezli píci pro vojenské koně. S armádou se dostali do Kladska, kde se seznámili s dýmkařským řemeslem. Po návratu domů začali dýmky sami vyrábět.

Dýmkař Antonín Pešina si v roce 1845 pořídil šlapací soustruh, zvaný draxl a ve výrobě pokračovali i jeho synové. I když se exempláře z počátků produkce dýmek nezachovaly, je známé, že se od roku 1860 zdobily řezbou nebo gravurou. Celý výrobní proces tak tvořila čtyři samostatná řemesla: dýmkař, pasíř, soustružník a řezbář.

Soustruh, zvaný draxl, na kterém se dýmky kdysi vyráběly

Okolo roku 1880 se už dýmkařstvím zabývalo na 200 obyvatel Proseče. Zlatá éra přišla ve třicátých letech minulého století. To už se v Proseči a okolí vyrábělo na 500 různých typů dýmek a počet lidí, které řemeslo živilo, překročil 600.

Výrobu dýmek v Proseči zprůmyslnil zábořský obchodník Bernard Kopperle, který získal odbytiště v celé rakousko-uherské monarchii. V roce 1905 se jeho dílna proměnila v továrnu a o pět let později začal Bernard Kopperle po vzoru francouzských výrobců zpracovávat bruyerové dřevo. Po zestátnění podniku se do Proseče soustředila veškerá výroba dýmek a pokračuje dodnes.

autor: BRA
Spustit audio