Hvězdářská věž v Chomutově sloužila k nauce o hvězdách. Dnes je z ní krásný výhled do okolí

19. únor 2023

Dominantou historického centra města Chomutova v Ústeckém kraji je po celý rok přístupná Hvězdářská věž. Nahoru na vyhlídku vede 181 schodů a vyšlapat na ni mohou bez obav i ti, kdo výšky nemají příliš v lásce. Ochoz je totiž opatřený bytelným kamenným zábradlím.

Opravená věž budovy Oblastního muzea v Chomutově v areálu bývalého jezuitského gymnázia je ve svém základu jednou z nejstarších staveb ve městě. Dolní část věže je zřejmě starší i než městská věž na náměstí 1. máje. Tuto skutečnost dokládají dokumenty z roku 1589, které se týkají výběru stavenišť pro výstavbu jezuitské koleje. Pro jeden z objektů areálu, školní zařízení pro nemajetné studenty, tak zvaný chudobinec, byla vybrána Jiřím Popelem z Lobkovic.

Stavba byla provedena mezi hradebními věžemi v roce 1591. Roku 1594 tu již studovalo 70 nemajetných studentů. Při velkém požáru města v roce 1598 byly chudobinec i věže zničeny. Původně dvoupodlažní stavba, jejíž je věž součástí, byla zvýšena o další podlaží a v roce 1614 již měla téměř současnou podobu. V té době zde studovalo již 150 studentů. Ve dvacátých letech 17. století byl chudobinec změněn na seminář pro majetnější studenty. V objektu věže pak působilo jezuitské gymnázium.

Při velké opravě v letech 1845 až 1846 byla nákladem města Chomutova zvýšena seminární věž a na jejím vrcholu zřízena dnešní vyhlídka. Byla sejmuta dřevěná báň a věž byla zakončena ochozem a kamennou balustrádou. Terasa na věži byla pak využívána pro hvězdářská pozorování. Odtud její dnešní název Hvězdářská věž.

V 70. letech 20. století prošla celá budova včetně věže nákladnou rekonstrukcí, při které byl vnitřek věže opatřen současným kovovým schodištěm. V roce 1981 se věž stala součástí muzea, které se dočkalo rozšíření prostor o polovinu budovy bývalého jezuitského gymnázia, kam se přemístilo ředitelství, muzejní knihovna a konzervátorská dílna. Po roce 1990 pak získalo budovu celou.

V roce 2001 byla Hvězdářská věž po úpravách zpřístupněna veřejnosti jako vyhlídková věž. V roce 2004 umožnilo zateplení věže vybudování stálé expozice moderního umění - výstavy nazvané Hvězdy a ostrovy, jejímž autorem je Ilja Sainer.

Spustit audio