Kde se Židé cítí doma?

9. duben 2023

Kde se Židé cítí doma? Odpověď naznačuje celoevropský průzkum.

Londýnský Institut pro výzkum židovské politiky pravidelně na základě průzkumů vyhodnocuje nejrůznější aspekty židovského života. Ve svém nejnovějším průzkumu to doložil daty o vztahu Židů k domovské zemi, Evropské unii a Izraeli.

Dotazováno bylo více než 16.300 židovských respondentů starších 16 let ve 12 zemích Evropské unie, a to včetně Velké Británie, protože ta v době šetření v roce 2018 byla ještě unijním členem. Tyto zatím jediné dostupné výsledky na dané téma mají stále svou váhu. Vždyť zahrnují země, v nichž žije na 80 procent evropské židovské populace.

Uvedený výzkum porovnal vlastní údaje s daty, která za nežidovskou evropskou populaci poskytla dvě reprezentativní šetření rovněž z roku 2018. Přitom vyplynulo, že velice silný vztah k domovské zemi vyjadřují Židé méně než jejich nežidovští spoluobčané, i když statisticky se situace stát od státu liší. Budeme-li konkrétní, nejvíce doma se v Evropě cítí Židé v Dánsku, Francii a Velké Británii, nejméně pak v Rakousku, Německu a Španělsku.

Zato ve vztahu k Evropské unii preference Židů předčí náklonnost jejich spoluobčanů. Nejvíce patrné je to u Židů v Polsku a Maďarsku, jediných postkomunistických zemích, které byly do šetření zahrnuty. Jasné sympatie k Evropské unii pak potvrdili i dotázaní Židé z Rakouska, Itálie, Německa a Belgie, zatímco vlažněji se k evropanství přihlásili Židé v Holandsku, Dánsku a Švédsku. I v tomto případě však rozhodněji než celková populace.

Zajímavé jsou i závěry porovnávající různá náboženská vyznání a etnické minority. Ukázalo se, že vztah k zemi, ve které žijí, pociťují Židé výrazněji než například muslimové. K Evropské unii se pak podle shromážděných dat hlásí dokonce ještě více než jejich křesťanští spoluobčané.

Co se týče náklonnosti evropských Židů k Izraeli, jsou již v závěrech londýnského Institutu pro výzkum židovské politiky zřejmé rozdíly. Největší sepětí s Izraelem tak pociťují Židé ve Španělsku, Francii a Belgii, nejmenší ve Švédsku, Maďarsku a Polsku. Na rozdíl od zcela pozitivního vztahu k Evropské unii již také náklonnost evropských Židů k Izraeli není stejně přesvědčivá. Hned v šesti zemích, v nichž se průzkum uskutečnil, tak Izrael nebyl pro dotázané první volbou.

V souvislosti s průzkumem, který je zveřejněn na webu Institutu pro výzkum židovské politiky, je zajímavé sledovat jednotlivá vyjádření i z hlediska identity respondentů od Židů ultraortodoxních po Židy nenáboženské. V souhrnu je však zřejmé jedno: V dnešním multikulturním světě se lidé cítí doma na různých místech a Židé v tom nejsou výjimkou.

autor: Leo Pavlát
Spustit audio