Nad hnědouhelným lomem Jiří vznikla vyhlídka. Nabízí pohled do geologické historie Sokolovska

28. duben 2024

U obce Lomnice na Sokolovsku v Karlovarském kraji vzniklo na hraně posledního hnědouhelného lomu v této lokalitě nové vyhlídkové místo. Pro širokou veřejnost sice ještě není volně přístupné, o povolení je ale možné požádat společnost Sokolovská uhelná, která je majitelem zdejšího pozemku.

Ani ne tři sta metrů od závory, která ohlašuje začátek území s omezeným přístupem, stojí vyhlídková plošina s bezpečnostním zábradlím. Nabízí fenomenální výhled na největší hnědouhelný lom v Sokolovské pánvi. Celková délka lomu Jiří je šest kilometrů a sahá od Vintířova až po Lomnici. Jeho šířka je dva a půl kilometru.

Území, na němž stále ještě pracují těžební stroje, se v budoucnu stane další rekultivovanou turistickou lokalitou. Těžba tu má skončit do roku 2032 a tím po 240 letech skončí i těžba hnědého uhlí na Sokolovsku. Než se začne lom zaplavovat, nabízí vyhlídka pohled nejen na jedinečné těžební dílo, ale otevírá také pohled do vrstev Země, které vznikly přibližně před 20 miliony let.

„Je tady vidět kus naší třetihorní minulosti“, říká geolog Petr Rojík. Podle jeho slov je možné právě v lomu Jiří pomyslně listovat ve vrstvách Země jako v knize. Nejhlubší odkryté vrstvy jsou černé a tvoří je hnědé uhlí, nad ním je olivově zelenkavá až šedá vrstva jezerního jílu, který se zde usadil asi před 17 miliony let. Nejsvrchnější oranžovou vrstvu tvoří zoxidované jílovce.

Spustit audio