Nádraží Neratovice, dějiště zapomenuté železniční prusko-rakouské bitvy

18. červenec 2019

Nádraží v Neratovicích se v roce 1866 stalo dějištěm největší železniční bitvy ve středních Čechách a také místem pro malé rakouské zadostiučinění v prohrané prusko-rakouské válce.

28. června 1866 se pruská vojska blížila od severu ku Praze a vedení turnovsko-kralupské dráhy dává rozkaz k evakuaci vagonů, materiálu i personálu. Kdo ze železničářů nechce nebo nemůže odjet, dostane dovolenou a pokyn vzdálit se od nádraží, aby ho nemohl nepřítel přinutit ke službě v jeho prospěch.

V polovině července 1866 se Prusové skutečně zmocňují celé dráhy z Turnova na Prahu a koncem července na ní provoz obnoví. To si ale nenechají líbit rakouští vojáci z terezínské posádky. 27. srpna obsadí rakouské jednotky část dráhy a také most přes Labe v Neratovicích. Po třech hodinách se ženistům podaří odpálit jeden pilíř a most padá do Labe.

Tato záškodnická akce je jedním z mála rakouských úspěchů v prohrané válce. Zatímco rakouská vojska přišla při bitvě o nádraží a o most o jediného vojáka, Prusové měli 26 mrtvých a zraněných a 152 zajatých.

Válečné události se ale Neratovicím nevyhýbaly ani později. 22. března 1945 tu 28 bombardérů omylem shodilo přes 250 bomb, určených na rafinerii v Kralupech. Největší škody bomby napáchaly v okolí nádraží. Zemřelo 53 lidí.

Spustit audio