Někteří včelaři nerespektují plemenářský zákon, v důsledku kazí populaci včely kraňské v Česku

25. květen 2023

Zejména majitelům vyšších šlechtitelských chovů včely medonosné kraňské dělá starosti rozrůstající se dovoz matek jiných, u nás legálně neuznaných plemen včel. Nejčastěji se dováží buckfastská včela, ale také italská, tmavá a další.

Podle zákona 154 o plemenitbě a šlechtění se v České republice mohou k plemenitbě včel využívat pouze plemenná včelstva nebo sperma včely medonosné kraňské. Legálně neuznaná plemena včel můžou včelaři chovat jen pro svou potřebu a nesmí je uvádět do oběhu k plemenitbě.

Jak ale upozorňuje místopředseda Okresní organizace Českého svazu včelařů Klatovy Ladislav Toman, učitel včelařství a majitel vyššího šlechtitelského chovu včely kraňské v Nýrsku, v současné době neexistuje možnost zabránit křížení včely kraňské s dalšími plemeny, jejichž matky k nám někteří včelaři takto bez větších obtíží dovážejí.

Kříženky včely kraňské se včelou buckfastskou jsou útočnější

„Včely nechováme jenom na naší zahradě, rozlétají se do okolí. Roje dolétnou i dál než 5 km. A jestliže se spáří tenhle cizí trubec s mou mladou matkou kraňky, vznikne bastard. Podle genetiky 50 % genů je od matky, 50 % genů od trubce. Legálně neuznaná plemena se k nám vozí v ukrutném množství a takhle kazí naši kraňskou včelu,“ vysvětluje Ladislav Toman.

Inzeráty nabízející matky včely buckfastské můžete najít i v odborném včelařském tisku. „To je právě ta tragédie, že i ve včelařských časopisech tyto inzeráty vycházejí a propagují u nás legálně neuznaná plemena,“ konstatuje nýrský včelař, „přitom není pravda, že by podávala lepší výkony a dávala více medu. Ale ty kříženky jsou potom bodavé.“

Chovatelé včely kraňské žádají zpřísnění legislativy

Zákon dovoluje dovážet včely a jejich plemenný materiál ze zahraničí na území České republiky jen se souhlasem ministerstva zemědělství. „Chceme kontroly a postihy. Nevím o tom, že by se prováděly. A měly by se vytvořit chovatelské okrsky kraňky s pevně určeným počtem kilometrů, kam by nikdo nemohl dovézt žádné jiné včely,“ tlumočí požadavek chovatelů včely medonosné kraňské na změnu pravidel a zpřísnění legislativy místopředseda Českého svazu včelařů v Klatovech Ladislav Toman.

Poslechněte si v reportáži Hobby magazínu.

Spustit audio