Před 80 lety nacisté vypálili a srovnali se zemí středočeské Lidice. Zavraždili 340 jejich obyvatel

10. červen 2022 11:00

Tragický osud Lidic se naplnil 10. června 1942, kdy přišel z Berlína rozkaz k jejich likvidaci. Osud obce Lidice, kterou nacisté vypálili a jejíž obyvatele většinou zavraždili v rámci odvetných opatření po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha, se stal jedním ze symbolů hitlerovské hrůzovlády. 

"Dodneška jsem se nesmířila se smrtí tatínka. Jemu bylo 50 let a on něco tušil. U branky mi řekl: 'Jaří, nezapomeň na boha. Snad dá, že se ještě uvidíme'," vzpomíná 96letá Jaroslava Skleničková, poslední žijící lidická žena, která tehdy viděla svého otce naposledy.

Ze 105 lidických dětí nacisté 88 zavraždili (snímek dětí II. třídy lidické školy z 2. června 1942)

V noci na 10. června 1942 Lidice obklíčily gestapo a policie. Celkem 173 mužů a chlapců starších 15 let nahnali nacisté do Horákova statku, na jehož zahradě byli zastřeleni. Lidické ženy byly nejprve převezeny do tělocvičny kladenské reálky, jejich další cesta pak vedla do koncentračního tábora v Ravensbrücku. Děti byly, kromě několika vybraných na poněmčení, nacisté zavraždili plynem ve vyhlazovacím táboře v Chelmnu.

Tam, kde kdysi stávala malebná česká ves, zbyl jen zmar a zkáza. Systematicky naplánované a chladně provedené vyhlazení Lidic, které si vyžádalo životy 192 mužů, 88 dětí a šedesáti žen, otřáslo celým civilizovaným světem

Samotné Lidice nacisté srovnali se zemí. Domy byly nejprve vypáleny a obvodové zdi, které odolaly plamenům, odstřeleny trhavinami. Stejný osud potkal i dominantu obce, kostel sv. Martina, drancování neušel ani hřbitov. Aby byla likvidace obce skutečně absolutní, byl změněn i terén, zasypán rybník a posunuto koryto potoka. Denně bylo proto v obci nasazeno až několik set pracovníků Říšské pracovní služby. Vymazání Lidic z mapy jim trvalo rok a půl.

Lidé, kteří se po válce do Lidic vrátili, místo už nepoznali. Navrátilců však nebylo mnoho. Celkový počet obětí nacistického vraždění se vyšplhal na 340, z toho bylo 192 mužů, 60 žen a 88 dětí. Z původních zhruba pěti stovek obyvatel válku přežilo jen 143 žen a 17 dětí.

Po vypálení obce pokračovalo ničení Lidic silnými náložemi. Dům za domem a usedlost za usedlostí se za ohlušujících explozí slyšitelných v širokém okolí, postupně proměňovaly v hromady sutin. Pokáceny byly i všechny stromy
autoři: Lucie Korcová , JMys | zdroj: ČTK
Spustit audio