Přehledně: Nové jízdní řády a změny v dopravě ve Středočeském kraji a Praze od 10. prosince

11. prosinec 2023 09:00

Od neděle 10. prosince budou jezdit vlaky a meziměstské autobusy podle nových jízdních řádů. Současně se ale na některých místech ve Středočeském kraji cestujícím zkomplikují přestupy.

K celostátnímu termínu změn jízdních řádů v neděli 10. prosince 2023 dochází ve Středočeském kraji a Praze k celé řadě změn na železnici i na příměstských a regionálních autobusových linek PID.

Podrobné informace najdou cestující na webu Českých drah a Pražské integrované dopravy

Nejvýznamnější změny na železnici:

Praha-Rajská zahrada Nová železniční zastávka pro linky S2, S3, S22, S34.
S3+R43 Linky jsou v Praze nově ukončeny na Hlavním nádraží (dosud na Masarykově nádr.).

S7 Polovina vlaků ve špičkách pracovních dnů je zkrácena o úsek Praha-Smíchov – Praha hl. n. z důvodu omezené průjezdnosti výtoňského mostu.

S40 Linka je zkrácena o úsek Slaný – Telce.

S57 Linka je prodloužena o úsek Blatno u Jesenice – Žlutice a výrazně posílena (souvisí s integrací Čtyřmezí). S58 Obnovení celoročního víkendového provozu v trase Rakovník – Kralovice u Rakovníka (souvisí s integrací Čtyřmezí).

S65 Linka je zkrácena o úsek Praha-Smíchov – Praha hl. n. z důvodu omezené průjezdnosti výtoňského mostu.

U40 Linka je prodloužena o úsek Peruc – Slaný.

Připojení příbramské MHD

Dále bude nově do systému PID zapojena příbramská MHD, kde budou kromě uznávání jízdních dokladů PID jednotlivé linky přečíslovány, a přejmenována bude část zastávek.

Integrace přináší cestujícím především možnost výběru výhodnějšího jízdního dokladu pro jejich cestu v městských i regionálních spojích. V autobusech MHD Příbram bude nově možné využít veškeré jízdní doklady dle Tarifu PID, i nadále zde budou platit stávající jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram. Na regionálních linkách PID po území města Příbram budou také nově platit jízdní doklady dle Tarifu MHD Příbram.

Propojení dopravních systémů Čtyřmezí

Od 10.12.2023 dojde v souvislosti s chystaným projektem „Čtyřmezí“, který zahrnuje propojení několika dopravních integrovaných systémů, ke změnám na řadě linek ve Středočeském kraji. Jeho cíli jsou například propojení měst a obcí v oblasti veřejnou dopravou bez ohledu na krajskou příslušnost a dopravní i tarifní zapojení všech druhů dopravy v dané oblasti. Cestujícím by tak měl přinést celou řadu výhod; mimo jiné nové linky autobusů anebo uznávání krajských tarifů ve vícero spojích.

Podrobně ZDE

Další změny a omezení

Větší změny autobusových linek se odehrají také na území města Kutná Hora nebo v oblasti Hostivice.

Nejvýznamnější změnou na železnici bude otevření nové zastávky Praha-Rajská zahrada. Bohužel dojde k omezení osobních vlaků mezi pražským Hlavním nádražím a Smíchovem z důvodu havarijního stavu výtoňského mostu.

Železniční most pod Vyšehradem

Výrazně se rozšíří počet autobusových zastávek na znamení ve Středočeském kraji – celoplošně je zavedou města Čáslav, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora a Slaný. Zastávky už jen na znamení budou také v celém okrese Benešov.

Vybrané autobusové linky na Kladensku, Nymbursku, Příbramsku i v okolí Prahy změní čísla.

Na celé řadě autobusových linek dojde k časovým posunům spojů vlivem změny časových poloh vlaků, na které tyto autobusy navazují.

Změny na železnici podrobně:

Navýšení nabídky spojů mezi Rakovníkem a Blatnem u Jesenice

Na trati 161 mezi Rakovníkem a Blatnem u Jesenice dojde k výraznému navýšení nabídky spojů na základě objednávky Středočeského kraje, a to o 5 párů spojů v pracovní dny a 3 páry spojů o víkendech. Zavedením nového konceptu dopravy dojde také ke zlepšení přestupních návazností ve stanicích Blatno u Jesenice a Rakovník.

Omezení dopravy mezi Prahou hl.n. a Prahou-Smíchovem

Vzhledem ke špatnému technickému stavu Výtoňského mostu bude výrazně omezena kapacita dopravní cesty mezi stanicemi Praha hl.n. – Praha-Smíchov. Posilové vlaky linky S7 jedoucí pouze v pracovní dny do Prahy-Radotína a Řevnic a zpět a vlaky Pražského Semmeringu linky S65 nepojedou v úseku Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět.

Nasazení nových vozidel v Praze a Středočeském kraji

Na trati 230 mezi Kolínem a Havlíčkovým Brodem jsou již od září 2023 nasazovány nové jednotky RegioPanter. Nahradily tak starší vozy řad BDs a Bdmteeo. Na tratích 173 Praha – Rudná u Prahy – Beroun a 174 Beroun – Rakovník bude pokračovat zkušební provoz nových jednotek RegioFox ř. 847. S jejich plným nasazením na všechny vlaky na těchto dvou tratích se počítá do konce 1. čtvrtletí roku 2024.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Praze a Středočeském kraji

Trať 011 Praha – Kolín

Na této trati dochází pouze k drobným časovým úpravám osobních a spěšných vlaků vzhledem ke koordinaci časových poloh spojů s dálkovou dopravou

Trať 012 Pečky – Kouřim

Vzhledem k přípojům v železniční stanici Pečky dochází k minutovým úpravám odjezdů některých vlaků. Dojde také k prodloužení některých vlaků, konkrétně:

  • o úsek Bošice – Kouřim v cca 7:30, 13:30, 16:45 v pracovní dny (v opačném směru z Kouřimi v cca 8:15, 12:00, 17:10).
  • o úsek Plaňany zastávka – Kouřim v cca 9:30 v pracovní dny (v opačném směru z Kouřimi v cca 10:00),
  • o úsek Kouřim – Plaňany zastávka v cca 10:00 v pracovní dny.

Dojde k omezení některých vlaků, konkrétně o úsek Plaňany zastávka – Kouřim v cca 11:30 do konce dubna a od října, v cca 15:30 mimo dny školního vyučování, v cca 17:45 v pracovní dny (v opačném směru z Kouřimi v cca 12:00 a 18:10, z Bošic v cca 16:15).

U vlaku Pečky – Bošice bude posunut odjezd z Plaňan až na 14:30 ze stávajících 14:14.

Ve večerní dopravě dojde k posunům o cca hodinu, tzn. z Peček budou odjezdy v 19:09 v pracovní dny, 20:51 v pracovní dny, 21:51 o víkendech, 22:58 v pracovní dny, v opačném směru z Plaňan do Peček v 21:19 v pracovní dny, 22:27 o víkendech, 23:23 v pracovní dny.

Dnešní vlak v 7:30 z Bošic do Plaňan, kde měl pobyt cca 50 minut, bude navrácen do tradiční polohy v 8:11 z Kouřimi s minutovým pobytem v Plaňanech.

Trať 070 Praha – Turnov

Všechny vlaky linek R43 a S3 budou nově vedeny do / ze stanice Praha hl.n., a to z důvodu omezené kapacity stanice Praha Masarykovo nádraží vlivem její rekonstrukce. Nebude objednán ranní vlak Os 9523 v úseku Byšice – Všetaty. Ze Všetat do Prahy pojede vlak 9523 beze změny v obvyklém čase.

Tratě 071 Praha – Praha Čakovice a 232 Praha – Lysá nad Labem – Milovice

Cestujícím na těchto dvou tratích začne sloužit nová zastávka Praha-Rajská zahrada.

Trať 076 Mladá Boleslav – Mšeno – Mělník

Bude zachován koncept dopravy, který byl zaveden na podzim letošního roku:

V úseku Mladá Boleslav – Mšeno pojedou v zimním období do 17. března a od 2. listopadu pouze čtyři páry vlaků o víkendu, pátý pár v úseku Mladá Boleslav – Katusice a k tomu v sobotu ráno jeden vlak z Mladé Boleslavi do Mšena a v neděli večer zpět.

V letním období od 23. března do 28. října pojede celkem šest párů vlaků o víkendu, k tomu v neděli večer jeden vlak ze Mšena do Mladé Boleslavi. V pátek odpoledne pojedou ještě dva vlaky z Mladé Boleslavi do Mšena a jeden ve směru opačném.

Víkendové i páteční vlaky budou vedeny v  časových polohách s rychlými přípoji ve stanici Mladá Boleslav hl.n. rychlíkem linky R21 od / do Prahy, rychlíkem linky R22 od / do Kolína a osobním vlakem linky L4 od / do České Lípy. Většina vlaků bude přímých do / stanice Mladá Boleslav město.

V úseku Mšeno – Mělník pojedou v zimním období do 17. března a od 2. listopadu pouze čtyři páry vlaků o víkendu. V letním období od 23. března do 28. října pojede celkem šest párů vlaků o víkendu a v pátek odpoledne dva vlaky z Mělníka do Mšena a jeden vlak ve směru opačném. Ve směru z Mělníka do Mšena mají na základě požadavku IDSK letní víkendové vlaky časové polohy jiné než vlaky zimní.

Trať 090 + 091 Praha – Roudnice nad Labem (– Děčín)

Počet a časové polohy vlaků jsou prakticky beze změn. V ranní špičce pracovních dní na jednom páru vlaků a v odpolední špičce na třech párech vlaků linky S4 bude nasazena z kapacitních důvodů souprava sestávající z lokomotivy a patrových vozů.

Trať 093 Kladno – Kralupy nad Vltavou

Do konce července 2024 bude pokračovat výluka mezi Kladnem a Brandýskem kvůli modernizaci stanice Kladno a přilehlého traťového úseku do Kladna-Ostrovce. Z tohoto důvodu mezi Kladnem a Brandýskem nepojedou žádné vlaky, ve vyloučeném úseku bude i nadále organizována náhradní autobusová doprava v obdobném rozsahu jako nyní. Po ukončení výluk, od srpna 2024, pojedou vlaky opět v celé trati podle stejného jízdního řádu jako před zahájením stavebních prací.

Trať 110 Kralupy nad Vltavou – Louny

V ranní špičce pracovních dnů pojede ze Slaného do Kralup nad Vltavou vlak každých 30 minut již od rána (ranní vlak 9701 pojede nově i v pracovní dny), večerní vlaky ze Slaného do Kralup pojedou od 17:28 do 22:28 každou hodinu (místo vlaků s odjezdem v 17:58 a 18:59 ze Slaného pojede vlak s odjezdem ze Slaného v 18:25). Počet a časové polohy ostatních vlaků v úseku Kralupy – Slaný jsou téměř beze změn.

Ze strany objednatele došlo v úseku Slaný – Louny ke snížení počtu spojů, a to na čtyři páry vlaků denně.

Spěšné vlaky linky R44 budou rovněž na základě požadavku objednatele vedeny pouze ze Slaného do Prahy a zpět.

Trať 120 Praha – Rakovník

Během celé platnosti jízdního řádu 2024 bude probíhat výluka v úseku Praha-Bubny – Praha-Dejvice z důvodu modernizace stanice Praha-Bubny a přilehlého traťového úseku. Z tohoto důvodu mezi Prahou Masarykovým nádražím a Prahou-Dejvicemi nepojedou po celý rok žádné vlaky.

V úseku Kladno – Rakovník dojde v rámci nového konceptu jízdních řádů Rakovnicka ke změně u některých odpoledních a večerních vlaků. Vybrané vlaky pojedou v pracovní dny v odlišných časových polohách, aby zajistily návoz a odvoz zaměstnanců do a z průmyslové zóny poblíž zastávky Rakovník západ.

Trať 122 Praha – Hostivice – Rudná u Praha

Vzhledem ke špatnému technickému stavu Výtoňského mostu bude výrazně omezena kapacita dopravní cesty mezi stanicemi Praha hl.n. – Praha-Smíchov. Většina regionálních spojů tak bude končit / začínat ve stanici Praha-Smíchov. Výjimkami jsou pouze poslední večerní pár vlaků „půlnočního rozjezdu“, ranní Cyklohráček z Prahy a večerní Cyklohráček zpět do Prahy. Tyto vlaky pojedou z / na hlavní nádraží.

Od letošního října jsou všechny vlaky přesměrovány ze severního nástupiště do stanice Praha-Smíchov a mají prodlouženou jízdní dobu kvůli průjezdu přes stanici dvojitou úvratí, toto opatření bude platit i nadále. Jízdní řád na trati dále ve směru na Hostivici a Rudnou u Prahy bude beze změn.

Trať 161 Rakovník – Blatno u Jesenice – Chyše (– Bečov nad Teplou)

Na základě objednávky Středočeského kraje ve spolupráci se sousedními kraji a také svazkem obcí ODORAK dochází k výraznému navýšení nabídky a rozložení spojů mezi Rakovníkem a Blatnem u Jesenice. Od prosince pojede v pracovní dny o pět párů vlaků více a o víkendech pak o tři páry. Pro zlepšení návazností ve směru Plzeň budou tři páry vlaků v pracovní dny prodlouženy o úsek Blatno u Jesenice – Žihle a opačně. V rámci nového konceptu jízdních řádů ve Čtyřmezí, jak je oblast na pomezí Karlovarského, Plzeňského, Středočeského a Ústeckého kraje pojmenována, dochází i ke zlepšení návazností v přestupních uzlech.

Naopak v úseku trati Blatno u Jesenice – Chyše – Bečov nad Teplou dochází jen k drobným časovým posunům u některých vlaků

Trať 171 Praha – Beroun

Vzhledem ke špatnému technickému stavu Výtoňského mostu bude výrazně omezena kapacita dopravní cesty mezi stanicemi Praha hl.n. – Praha-Smíchov. Posilové vlaky jedoucí v pracovní dny z / do Prahy-Radotína a Řevnic a zpět proto nepojedou v úseku Praha hl.n. – Praha-Smíchov a zpět.

Trať 174 Beroun – Rakovník

V rámci celkové změny jízdních řádů na Rakovnicku, projektu Čtyřmezí, dochází na trati 174 k drobným časovým posunům u většiny vlaků. Jejich účelem je zlepšení přestupních návazností v Rakovníce a Berouně. V období rekreačního léta o víkendech pojede v dopoledních hodinách jeden spoj ve směru Beroun – Rakovník navíc.

Trať 200 Beroun – Březnice

Z důvodu technického stavu trati dochází k prodloužení jízdních dob mezi Pískem a Březnicí, což bude mít u většiny spojů za následek rozpad přestupních vazeb v Březnici v relaci Písek – Beroun. Přípojné vazby budou oproti stávajícímu stavu zachovány ve směru Beroun – Březnice – Písek přibližně v polovině případů, v opačném směru budou zajištěny návaznosti alespoň v ranních a večerních hodinách.

Trať 204 Březnice – Rožmitál pod Třemšínem

Z iniciativy města Rožmitál pod Třemšínem pojedou na trati i nadále 4 páry výletních vlaků o víkendech a svátcích v období od konce dubna do konce září. První ranní pár vlaků pojede pouze ze začátku období, do konce května. Pro jeho provoz po celé letní období není vlivem prodloužení jízdních dob na trati mezi Protivínem a Březnicí k dispozici volné vozidlo.

Trať 210 Praha – Čerčany / Dobříš

V ranní dopravě pracovních dní dojde k prodloužení dnešního vlaku Praha hl.n. – Vrané nad Vltavou a zpět až do Davle. Z tohoto důvodů vlak z Prahy v 7:25 pojede místo do Čisovic do Davle a vlak z Prahy do Vraného pojede místo 7:55 až v 8:25 a bude pokračovat až do Čisovic (9:22). V opačném směru tento prodloužený vlak bude odjíždět z Davle v 8:21. O víkendu dochází pouze k jediné úpravě – první ranní vlak Dobříš (3:36) – Praha hl.n. (5:04) pojede v celé trase o hodinu později, tedy s příjezdem do Prahy hl.n. v 6:04.

Trať 212 Čerčany – Ledeč nad Sázavou

Na této trati dochází k prodloužení páru vlaků Čerčany – Sázava a zpět v pracovní dny nově až do Samopší (příj. 6:24, odj. 6:28). Osobní vlak z Čerčan v 10:16 do Zruče nad Sázavou pojede od konce března do začátku listopadu nově i v neděli.

Trať 221 Praha – Benešov u Prahy

První ranní vlak z Čerčan do Benešova pojede o 22 minut později (odj. 4:43), tím dojde k vytvoření rychlého přípoje od Zruče i Týnce nad Sázavou.

Trať 230 Kolín – Havlíčkův Brod

Díky nasazení nových jednotek RegioPanter dochází ve směru Čáslav – Kolín ke zpravidelnění taktu – ve špičkách pracovních dní na hodinu, v ostatní časy dvouhodina. Z důvodu posunu tras vlaků dálkové dopravy linek R18 a R19 po dokončení výlukových prací v úseku Ústí nad Orlicí – Choceň a pokračujícím stavebním pracím na pardubickém hlavním nádraží dojde ke ztrátě přípojů ve stanici Kolín od osobních vlaků linky S20 z Havlíčkova Brodu.

autor: JMys | zdroje: Pražská integrovaná doprava , České dráhy a.s.
Spustit audio