Přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy je jedním z nejkrásnějších koutů Železných hor

5. únor 2023

Železné hory se rozkládají na pomezí Pardubického kraje a Kraje Vysočina. I když ve svém názvu mají slovo „hory“, jedná se spíš o pahorkatinu. Přesto byste tam našli místa, kde řeky vyhloubily poměrně hluboké kaňony. Jeden z nich má na svědomí řeka Doubrava poblíž východočeské Chotěboře. Podél části jejího toku vede naučná stezka, která míří i na krásné vyhlídky.

Přírodní rezervace Údolí řeky Doubravy leží v jižní části Železných hor. Území rezervace se nachází mezi obcí Bílek a Horní Sokolovec v nadmořské výšce 446 až 538 metrů nad mořem. Naučná stezka, po které se můžete vydat, je dlouhá čtyři a půl kilometru. Půjdete-li proti toku Doubravy, začíná u Horního mlýna u Chotěboře a končí v obci Bílek. Jde o středně těžký terén. Územím přírodní rezervace procházejí také červeně, modře i zeleně značené turistické stezky, pohyb veřejnosti je ale omezený pouze na vyznačené cesty.

Trasa vede lesnatým údolím. Doubrava vytvořila kamenná řečiště plná peřejní a obřích hrnců. Nejvýraznější je tak zvaný Velký vodopád, kde voda padá z výšky dva a půl metru. Při procházce podél řeky uvidíte mrazové sruby i jeskynní dutiny.

Pohled na řeku Doubravu z vyhlídky Sokolohrady

K dominantám rezervace patří skalnatý ostroh Hrádek, vyhlídkové místo zvané Sokolohrady a také protější skála, které se říká Čertův stolek. Dříve to byla místa, kde s oblibou nocovali trampové, v současné době je v rezervaci táboření nebo rozdělávání ohně zakázané.

Území je cenné také z hlediska výskytu řady chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů. V podrostu suťových lesů roste například zimolez černý, u řeky se vyskytují bledule jarní, prvosenka vyšší, sedmikvítek evropský nebo jednokvítek velekvětý.

V řece Doubravě žije početná populace zvláště chráněné vranky obecné. Z bezobratlých živočichů je nejvýznamnější silná populace raka říčního. Na svazích údolí poblíž zříceniny hradu Sokolohrad pravidelně hnízdí výr velký, kalous ušatý nebo puštík obecný, v zimním období na řece loví také ledňáček říční.

Spustit audio