Romským dětem se ve vzdělávacím systému Velké Británie poměrně daří, říká Petr Torák

24. září 2023

Petr Torák je znám jako britský policista romského původu, který obdržel Řád britského impéria. V roce 2010 stál u založení komunitní skupinu COMPAS, která poskytuje vzdělávání a volnočasové aktivit české a slovenské komunitě žijící v Peterborough. Od roku 2017 je Petr Torák jejím ředitelem. Jana Šustová s ním hovořila o situaci romských dětí z Česka a ze Slovenska v britských školách.

Romským dětem se ve vzdělávacím systému Velké Británie poměrně daří. V čem je tamní školství odlišné, vysvětluje ředitel charitativní organizace Compas Petr Torák.

„Tam jde o ten systém, který je nastaven ve Velké Británii, a hlavně o systém inkluzivního vzdělávání, kde škola pracuje s každým dítětem na základě jeho vlastních možností a dovedností a také pozadí jeho rodiny. Pokud nefunguje jeden přístup, tak ta škola se snaží najít nový přístup tak, aby to sedělo a fungovalo pro to individuální dítě. Takže se tam dělají různé iniciativy. Když se budeme bavit o romských dětech, tak třeba zlepšování docházky tím, že se tam zvou celebrity a pouze děti, které se zlepší v docházce nebo chování, můžou na ten koncert. Škola se učí o romské historii a kultuře, aby si uvědomila, čím si Romové museli projít za posledních několik set let, ať už je to vyhánění Romů, otroctví Romů, holocaust, diskriminace na trhu práce nebo bydlení – to všechno si ti britští učitelé neuvědomovali a ve chvíli, kdy si to uvědomili, byli schopni pracovat s těmi romskými žáky úplně jinak a mnohem efektivněji.

Zároveň tam je vliv pozitivních vzorů a v neposlední řadě i přístup k rodině a k rodičům, kdy se vysvětluje a ukazuje rodičům, že význam vzdělání je obrovský a že na konci té cesty žák má možnost stát se opravdu tím, čím chce on nebo rodič, stát se profesionálem, mít příjemný život a práci, kterou chce.“

Školy s vyšším počtem romských žáků pracují i s romskou identitou.

„Škola má obrovský zájem oslavovat romské hodnoty, ať je to Mezinárodní den Romů, den romského holocaustu, Den romského jazyka. Většinou školy, kde je velké procento romských žáků, tak tam tyto dny oslavují, ale jinak co se týče českých tradic nebo českých dnů, tak to je většinou na spolcích, aby nějakým způsobem organizovali tu oslavu a udržovaly to povědomí.“

Charitativní organizace Compas poskytuje zaškolení a mentorský projekt Roga, kterým v Anglii a ve Welsu prošlo více než 24 škol.

„Jsou to všechno školy, kde mají velké procento romských žáků, takže většinou se na nás obrací školy, kde je třeba 20 % romských žáků.“

Mentorský projekt Roga motivuje mladé lidi ve věku 13-19 let, aby dosáhli vyššího vzdělání.

„Tam je celá škála věcí a samozřejmě ne v každé škole funguje každá z těchto iniciativ. Někde třeba děláme to, že pokud potřebujeme zlepšit docházku, tak uděláme snídaňový klub, aby ty děti přišly včas do školy. Jinde zase třeba uděláme, pokud na to škola má rozpočet, že žáci, kteří si zlepší docházku a chování, jdou potom na koncert třeba Honzy Bendiga, to už jsme měli několikrát, nebo je bereme na výlety do Cambridge, Londýna a různých dalších měst. Takže tam děláme různé iniciativy, ukazujeme dětem, že můžou být hrdí na to, že jsou Romové, aby se nemusely stydět za to, odkud jsou nebo čím jsou. Vzděláváme učitele ohledně toho, odkud Romové pocházejí, čím si museli projít v historii. Pracujeme s rodiči, voláme jim, nejen když je něco špatného, ale hlavně když je něco dobrého, aby i ti rodiče vnímali školu jako pozitivní a přátelskou instituci. A byla by i spousta dalších příkladů.“

Jedna ze škol, která prošla Roga mentoringem, se proměnila natolik, že získala ocenění, které je britskými učiteli vnímáno jako Oscar.

„Ta škola, o které se bavíme, se v té době jmenovala The Voyager Academy, dnes se jmenuje Queen Katharine Academy. Dřív jsem tam jezdil jako policista poměrně často, protože tam byly potyčky mezi romskými, anglickými a pákistánskými dětmi, bily se tam, měly nože a tak. Ta škola byla školní inspekcí klasifikována velice negativně, chtěli ji i zavřít. Potom došlo k velké změně managementu a s tím i k uvědomění si, že je třeba dělat víc právě pro ty žáky. Takže jsme tam začali pracovat s romskou komunitou, zavedli jsme tam náš Roga mentorský projekt a ta škola se otočila o 180 stupňů. Dnes je celonárodně uznávanou příkladovou školou, a získala i celonárodní ocenění Pearson National Teaching Award.“

Říká Petr Torák, ředitel charitativní organizace Compas.

Spustit audio