Středočeský kraj a Praha požadují rozšířit hlavní železniční koridor do Kolína. Hrozí přetížení trati

19. červen 2024 15:30

Praha a Středočeský kraj požadují rozšířit hlavní železniční koridor z metropole do Kolína. Od nového jízdního řádu bude podle zástupců společností, které organizují veřejnou dopravu, plný a hrozí tak na železnici kolaps.

Od změny jízdního řádu v prosinci letošního roku dojde k posílení osobní dopravy na trati Praha – Kolín novou linkou S61 i kratším intervalem spěšné linky R41. Na obou linkách budou jezdit nové elektrické jednotky.

Důvodem pro posílení provozu na této trati je zejména nárůst počtu obyvatel v regionu i v Praze, celkové navyšování mobility obyvatel a snaha o snížení kongescí v silniční síti. Kvůli přetížené kapacitě trati se ale neustále prodlužuje jízdní doba regionálních vlaků Praha – Kolín.

„Na základě provedené analýzy lze konstatovat, že s velkou pravděpodobností bude při každém dalším posílení provozu hrozit přetížení kapacity trati Praha - Kolín. Ostatně, ke stejnému závěru dospěla pro úsek Praha – Český Brod i Správa železnic v Připomínkách provozovatele dráhy k Návrhu jízdního řádu 2024/2025,“ uvedl Zdeněk Šponar, ředitel IDSK.

Kritické úseky ve Středočeském kraji a hl. městě Praze

  • Praha-Libeň – Praha hl. n.
  • Praha-Libeň – Kolín (zejména Praha-Libeň – Český Brod)
  • Praha-Libeň – Praha-Malešice
  • samotný uzel ŽST Praha-Libeň

Zásadní možné negativní dopady přetížené infrastruktury pro Středočeský kraj a hl. město Prahu:

  • Omezení nákladní dopravy – přesun zboží na silně zatížené silnice – nárůst kamionové dopravy.
  • Omezení dálkové neobjednávané dopravy – hrozí zánik spojení Praha – Ostrava a významné omezení spojení Praha – Brno a Praha – Olomouc, což je s ohledem na nutnost propojení pro Prahu a Středočeský kraj nepřijatelné.
  • Omezení regionální dopravy – nebylo by možné zajistit přepravu všech cestujících ze Středočeského kraje i Prahy.

"Celou věc řešíme se Správou železnic, není možné čekat na vyhlášení přetížené infrastruktury. Konejme už nyní. Řešením je okamžitá příprava zkapacitnění kritických úseků, vybudování Libeňského přesmyku, zečtyřkolejnění úseku Praha-Libeň - Praha-Běchovice, výstavba vysokorychlostní tratě Polabí včetně zkapacitnění úseku Poříčany-Kolín," vyzývá Petr Borecký, radní Středočeského kraje pro oblast veřejné dopravy (STAN).

„Naším apelem chceme upozornit, že není potřeba čekat, až bude institut přetížené infrastruktury nutné formálně vyhlásit a je zapotřebí začít realizovat příslušná opatření pro jeho odvrácení ještě předtím,“ konstatuje Petr Tomčík, ředitel ROPID.

autoři: Jakub Vik , JMys | zdroje: ROPID , IDSK
Spustit audio