Temenická tvrz u Šumperka je místem dávného přepychu i zločinu

8. květen 2014
Česko – země neznámá

Temenice bývala kdysi samostatnou osadou a centrem malého panství. Dnes je tato osada předměstím Šumperka, které má dvě tváře. Tou jednou je panelákové sídliště, tou druhou je původní zástavba staré vesnice. A kromě toho se v Temenici dodnes zachovala také tvrz, která je jednou z nejstarších budov v okolí města.

Dnes v ní sídlí Střední odborná škola a také detašované pracoviště Vysoké školy báňské v Ostravě. Kdysi zde ale sídlil bohatý zemanský rod, který ovšem neměl na růžích ustláno.

Sídlo temenických pánů se jako tvrz poprvé zmiňuje roku 1578. V té době držel zdejší panství Fridrich Odkolek z Oujezdce, který přináležel ke starému vladyckému rodu pocházejícímu z Mladoboleslavska. Dá se předpokládat, že právě on byl stavitelem zdejší tvrze. V roce 1592 prodal Fridrich Temenici svému synovci Janu staršímu Odkolkovi.

Zajímavé je, že Odkolkové měli neustále spory se šumperskými měšťany, kteří sídlili na dohled od tvrze. A nebyli ani příjemnými pány pro své poddané. Snad i proto Jan starší Odkolek nakonec skončil tragicky. V roce 1619 jej v Temenické tvrzi, spolu s jeho tetou, ke které choval prý více než synovecký vztah, zardousili dva jeho služebníci.

Dědicem panství i tvrze se stal jeho synovec Jan mladší Odkolek, kterému byl majetek za účast ve stavovském povstání po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován. Získali jej Lichtenštejnové, kteří jej spojili se svým rozsáhlým panstvím na severní Moravě. Tvrz postupně ztrácela na významu a počátkem 18. století zřejmě dokonce vyhořela.

Temenická tvrz - půda

V Temenické tvrzi se od konce 19. století učí

Při opravě mohlo být změněno původní renesanční členění štítu a další typické znaky zemanského sídla. Postupně se zapomnělo, že se jedná o tvrz, a ještě na počátku devadesátých let 20. století si historikové nebyli jistí, zda temenická tvrz vůbec stojí.

Mezitím byla budova využívána k hospodářským účelům. Od roku 1874 v ní bylo zahájeno vyučování Rolnicko-lnářské školy s německým vyučovacím jazykem. Budovu škole pronajal kníže Johann II. z Lichtenštejna. Tato škola byla přímým předchůdcem dnešní Střední odborné školy, která zde působí dodnes.

Ve tvrzi se kromě renesančního rytířského sálu zachoval historický sklep, některá ostění dveří a také barokní krov. Novodobé omítky podle výzkumů ze čtyřicátých let ukrývají psaníčková sgrafita.

Podle pověstí prý na chodbách tvrze dodnes potkáte přízrak uškrcené tety Jana staršího Odkolka, která jimi chodí jako Bílá paní. Studenti a profesoři současné školy ji prý sice dosud nepotkali, podle výpovědí někdejších německých studentů předválečné hospodářské školy tu však rozhodně k vidění bývala. Jak ji vysvobodit, o tom však staré legendy mlčí.

autor: kbz
Spustit audio