V Českobrodském podzemí se můžete nechat i oddat

11. únor 2015
Česko – země neznámá

Český Brod ve středních Čechách je staré historické gotické město, které vzniklo na významné obchodní cestě do jižní a východní Evropy. Navštívit tam můžete mnoho historických památek. Mezi zajímavosti města patří i podzemní prostory z konce 14. století.

Českobrodské podzemí je dodnes obestřeno tajemstvím. Je jisté, že pod Českým Brodem je velmi rozsáhlý chodbový systém, neexistuje ale jeho přesný popis a k dnešnímu dni je odkrytá a volně přístupná pouze malá část a rozloze přibližně 100 metrů čtverečních.

Jednalo se o důmyslný systém chodeb a sklepů, které sloužily nejen jako sklady potravin, zemědělských produktů, ovoce a vína, ale také ke skladování místního českobrodského piva. Dodnes můžete na některých místech sklepení najít důmyslná okna, kterými bylo možné do podzemních prostor přímo z náměstí shazovat zásoby. Naopak na povrchu jsou tyto otvory důmyslně maskovány, takže si jich ani nevšimnete. V době nebezpečí se ze sklepů stal úkryt pro místní obyvatele.

Českobrodské podzemí

Do Českobrodského podzemí se dostanete z nejstaršího gotického domu, který má číslo popisné 1. Jedná se o původní starou radnici, která byla postavena ještě před rokem 1402, podle tehdejšího zvyku přímo uprostřed náměstí.

Nejprve vejdete do velkého podzemního sálu, který se dnes využívá ke svatebním obřadům. Sál uzavírá překrásný původní pískovcový portál. Sklepením se dále dostanete až pod protější dům č. 12 a cestou si můžete prohlédnout i místo původní historické studny, která tu byla v dobách nebezpečí jako zdroj vody.

V obřadní síni jsou stěny sklepení z bílého pískovce, který se těžil u nedaleké obce Tismice. V dalších chodbách naopak dodává podzemí specifickou atmosféru místní permokarbonský červený pískovec, který se těžil přímo v Českém Brodě.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m17!1m11!1m3!1d830.979888315452!2d14.860055382359166!3d50.07360950356004!2m2!1f0!2f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNTDCsDA0JzI1LjAiTiAxNMKwNTEnMzYuMCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1423650655150" width="610" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
Spustit audio