Virus afrického moru prasat je velmi stabilní ve vnějším prostředí

18. červen 2024

Africký mor prasat napadá sudokopytníky čeledi prasatovití a pekariovití, u nás tedy prasata divoká a prasata domácí. V tkáních kadáverů je virus způsobující toto onemocnění schopný přežít i několik měsíců.

Od počátku šíření nákazy afrického moru prasat v prosinci 2022 bylo v České republice ke konci května 2024 potvrzeno 75 případů tohoto onemocnění u uhynulých nebo ulovených prasat divokých. Z toho letos se jedná o 18 případů. V porovnání s klasickým morem prasat je africký mor agresivnější a odolnější, k jeho likvidaci je nutné vystavení teplotám minimálně 56 °C po dobu 70 minut, nebo 60 °C po dobu minimálně 20 minut.

„Africký mor prasat se šíří přes černou zvěř, přímým kontaktem s nakaženým kusem nebo kadáverem divočáka, který onemocněl a uhynul. Dále se přenáší syrovým a nedostatečně tepelně upraveným infikovaným masem a výrobkům z něj nebo kontaminovanými věcmi, auty, obuví, oblečením a podobně,“ vyjmenovává Petr Brandl, předseda Oblastního mysliveckého spolku Plzeň Českomoravské myslivecké jednoty. Nákaza není přenosná na člověka a nepředstavuje pro něj zdravotní riziko.

Opatření proti šíření afrického moru

„Preventivním opatřením proti šíření afrického moru prasat je lov divokých prasat, vyšetření zastřelených kusů a kontrola výskytu choroby. Jako myslivci toho víc udělat nemůžeme, prase divoké je zvěř, která se volně pohybuje, nezná hranice a těžko zamezit tomu, aby přebíhala a expandovala po republice,“ konstatuje Petr Brandl a zdůrazňuje, že při náhodném nálezu uhynulého zvířete by je lidé měli obejít a ničím se ho nedotýkat, aby případnou nákazu neroznášeli.

„Podle veterinárního nařízení se v současné době loví jakékoli kategorie zvěře černé celoročně, to znamená od 1. 1. do 31. 12., bez rozdílu věku a pohlaví. Toto nařízení stojí i nad zákonem upravujícím doby lovu. V České republice ročně ulovíme kolem 250 tisíc kusů prasat divokých ročně. Prase je velice vitální zvěř, dobře přežívá, množí se, takže občané se nemusí obávat toho, by se divočáci úplně vymýtili. Ale pokud by se přes naše území přehnala vlna afrického moru prasat, mohlo by se stát, že se populace divokých prasat výrazně sníží,“ říká předseda Oblastního mysliveckého spolku Plzeň Petr Brandl.

Poslechněte si reportáž v našem Hobby magazínu.

Spustit audio