Kapři pro pány, pro chudé jen losos. Proč je to dnes obráceně? Ptali jsme se rybničního hospodáře

7. listopad 2023

V minulosti se v českých řekách zcela běžně vyskytovaly lososovité ryby. Na řekách byly lososnice a pro chudinu nebyl žádný problém získávat tímto způsobem lososí maso.

„Ale lidé se lososů přejedli, v historických písemných záznamech se dokonce uvádí, že si chudina vymínila dny v týdnu, kdy lososa na jídelníčku nechce,“ uvádí majitel Rybničního hospodářství Bohdaneč Adolf Vondrka.

Zato kapr byl vzácný. Ještě před rozvojem rybníkářství v Čechách se tento druh ryby dostal jen na panský stůl.

Rybníkářství bylo obrovským byznysem

Rybníkářství bylo před pěti sty lety obrovským byznysem. I díky tomu u nás kapr zdomácněl a začal se dostávat i na stůl chudších lidí. Vilém z Pernštejna hospodařil na Pardubicku na dvou stech šedesáti třech rybnících!

S příchodem Pernštejnů do Pardubic přišel i nový druh podnikání, který velmi dobře vynášel. Vilém z Pernštejna si toho byl už před pěti sty lety velmi dobře vědom a navázal na práci Benediktinů z Opatovického kláštera, kteří před devíti sty lety se zakládáním rybníků na Pardubicku začali.

Majitel Rybničního hospodářství Bohdaneč Adolf Vondrka

Rybniční hospodářství Bohdaneč má v péči 56 rybníků

Sádky, které zakládal Vilém z Pernštejna, najdete na stejném místě u Bohdanče dodnes. Počet rybníků, o které dnes pečuje Rybniční hospodářství Bohdaneč, je 56. V těchto dnech se postupně slovují. Na konci listopadu budou jejich rybí obyvatelé na sádkách, připraveni k vánočnímu prodeji.

„Kaprů vyprodukujeme kolem osmdesáti pěti procent. Takto jsou historicky ty rybníky i stavěny, aby byl kapr hlavní rybou. Doplňkově chováme amura, chováme tam štiku, sumce, na některých rybnících lze chovat i candáta. I když tady v tom teplém a úrodném Polabí to candát nemá příliš rád. Potřebuje trochu chladnější vodu,“ doplňuje Adolf Vondrka.

Sádky Rybničního hospodářství Bohdaneč
Spustit audio