Lipník nad Bečvou se chlubí nejstarší moravskou synagogou

19. srpen 2014
Česko – země neznámá

Už od 14. století až do počátku II. světové války byla součástí života Lipníku nad Bečvou židovská komunita, která zanechala ve městě nepřehlédnutelné stopy v podobě mnoha památek. K nim bezesporu patří nejstarší dochovaná synagoga na Moravě.

Pozoruhodností židovské komunity v Lipníku je skutečnost, že na rozdíl od ostatních měst, se zde nikdy nevytvořilo uzavřené ghetto žijící vlastním životem. Židovští obyvatelé města vlastnili dokonce domy na náměstí a jejich komunita tak byla nedílnou součástí života města.

Už v polovině 15. století je zdejší společenství uváděno v písemných pramenech jako významné. Hlavní rozvrstvení židovského osídlení města bylo i přes jistou volnost stejně směřováno do jihozápadní části historického centra, kde odpradávna stála synagoga. Dnešní ulice Perštýnská původně dokonce nesla jméno Dolní židovská, později byla přejmenována na Chrámovou ulici.

Náboženská škola - ješíva, zde byla již od počátku 19. století. V té době tvořili Židé téměř třetinu veškerého obyvatelstva města. V domě č. 627 bývala koncem 19. století židovská škola a v ulici bývala také židovská radnice.

Interiér synagogy zdobí mimo jiné krásná klenba

Nejvýznamnější památkou na židovskou komunitu v Lipníku je bezesporu zdejší synagoga. Ta současná byla postavena při budování městských hradeb, ale již předtím zde místní židé bezesporu měli vlastní chrám. Nejstarší písemná zmínka o synagoze pochází z roku 1540. Je tak nejstarší synagogou na Moravě a po Staronové synagoze v Praze druhou nejstarší dochovanou stavbou svého druhu v Čechách.

Hlavní sál je zaklenut ve stylu pozdní vladislavské gotiky síťovou klenbou s cihlovými žebry. Odborníci se domnívají, že klenba vykazuj jisté známky podobnosti s podobnou uzavírající strop gotického sálu staré radnice v nedalekých Hranicích na Moravě.

Po II. světové válce se do města z původní rozsáhlé komunity vrátili do města zpět pouze dva obyvatelé židovského původu. Náboženská obec v podstatě přestala existovat a tak na přelomu padesátých a šedesátých let židovská obec synagogu prodala Církvi československé husitské. Její modlitebna je zde do dnešních dnů.

Starý židovský hřbitov

Východně o synagogy naleznete dva hřbitovy

Jen málo měst u nás se může pochlubit zachovalými židovskými hřbitovy. Lipník nad Bečvou má tyto památky dokonce dvě – starý a nový hřbitov. Oba najdeme východně od synagogy, kde mimochodem byl onen původní nejstarší hřbitov. Ten přestal záhy dostačovat potřebám komunity a tak v roce 1567 židé v Lipníku koupili nový pozemek pro hřbitov při dnešní Zahradní ulici.

Pohřbívalo se zde do roku1883 aodhadem se zde nalézalo 1.500 až 1.800 náhrobků. Kromě místních obyvatel zde bylo pohřbeno sedm lipenských rabínů, včetně Barucha Teomina Fränkela. Právě jeho tumba z roku 1828 je doposud hojně navštěvována zbožnými chasidskými židy.

Němci hřbitov poničili, pak se z něj stal park

V roce 1883 bylo v sousedství starého hřbitova zřízeno nové pohřebiště s obřadní síní. Tak vznikl tzv. Nový hřbitov. I zde se pohřbívalo pouze do roku 1942. Poté byl i tento hřbitov poničen. Původní obřadní síň byla stržena.

V roce 1942 byl hřbitov zničen německým vojskem. Po válce bylo asi 160 náhrobků celých a 20 zlomků převezeno na nový hřbitov a tam složeno u západního rohu jižní zdi. Zkáza byla dokonána poté, co v osmdesátých letech převzalo hřbitov město. Náhrobky z kvalitního kamene byly prodány kamenické firmě a zbylé shrnuty na hromady. Plocha hřbitova pak byla upravena na park s dětským a volejbalovým hřištěm. Po roce 1989 se hřbitov dočkal úplné obnovy i s rozmístěním dochovaných náhrobků.

Nový židovský hřbotiv zatím čeká na dokončení rekonstrukce

Po roce 1989 byla naštěstí likvidace hřbitova zastavena a hřbitov byl částečně upraven. Všechny existující náhrobky byly za pomoci knihy hrobů z let 1887 až 1940 z Židovského muzea v Praze identifikovány. Hřbitov je zajímavý také svojí „parkovou“ úpravou, průčelí stíní šest mohutných platanů, po stranách hřbitova byly vysázeny kaštany.

Dnes se po památkách na lipenskou židovskou komunitu můžete vydat také v komentovaných prohlídkách města Lipníku.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1609.5144988447485!2d17.5849382347224!3d49.525630026367665!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2zNDnCsDMxJzMxLjkiTiAxN8KwMzUnMDUuMCJF!5e1!3m2!1scs!2scz!4v1408442253837" width="610" height="350" frameborder="0" style="border:0"></iframe>
autor: kbz
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.