Petr Arenberger: Na pokročilá stádia kožních nádorů jsou nové léky

16. prosinec 2013

S přednostou Dermatovenerologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady prof. MUDr. Petrem Arenbergerem, DrSc., MBA jsme mluvili o moderní léčbě kožních nádorů.

Hovořili jsme o příčinách vzniku tohoto onemocnění. Shrnuli jsme různé metody léčby, které pomáhají lidem s kožními nádory jejich zdravotní potíže zvládnout.

Kožních nádorů je více typů. K nejčastějším patří bazaliom. Jedná se o nádor, který je agresivní v lokalitě svého vzniku. Metastazuje jen velmi vzácně.

Základem léčby je odstranění nádoru

Bazaliom obvykle vzniká v místech, která lidé vystavují slunečnímu záření. Většinou to bývá na hlavě a krku. Vypadá jako rostoucí, někdy hrbolatý tuhý uzlík na kůži, který má barvu kůže.

Operace (ilustrační foto)

Základem léčby tohoto nádorového onemocnění je chirurgické odstranění nádoru. Mezi další léčebné možnosti patří radioterapie (léčba ozařováním), kryoterapie (léčba zmražením) a fotodynamická terapie.

V některých případech se i přes léčbu bazaliom vyvine do pokročilého stádia. V současné době testují vybraná pracoviště právě pro tyto pacienty nový lék.

Zdroj informací: www.roche.cz

Spustit audio