Rybářské kroužky pro děti nemají o zájemce nouzi

2. březen 2023

První spolky sportovních rybářů u nás začínaly vznikat koncem 19. století. Do roku 1900 jich bylo několik desítek. Členy nejznámějšího z nich, Prvního rybářského klubu v Praze, založeného roku 1886, byly také významné osobnosti té doby, například Tomáš Garrigue Masaryk nebo Ema Destinová. Dnes je u nás téměř 265 tisíc organizovaných rybářů, sedminu tvoří děti a mládež.

Už začátkem 20. století pociťovaly rybářské spolky potřebu vytvoření velké společné organizace. Ta by mohla účinněji hájit zájmy chovu, lovu i ochrany říčních ryb a dalších vodních živočichů. K vytvoření takové organizace došlo nakonec až v roce 1957. Později se Československý rybářský svaz rozdělil na českou a slovenskou část.

Český rybářský svaz patří v současnosti mezi největší zájmová sdružení v České republice. Sdružuje přibližně 264 500 členů (z toho více než 37 tisíc členů mladších 18 let) organizovaných prostřednictvím 487 místních organizací, které jsou rozděleny do 7 územních svazů. Spravuje 1 379 rybářských revírů (z toho 911 mimopstruhových a 468 pstruhových), což je 35 384 hektarů.

Mladí rybáři

ČRS pracuje s dětmi a mládeží. Především v zájmových kroužcích a klubech při místních organizacích ČRS a ve spolupráci s domy dětí a mládeže a základními školami (v rámci ČRS je evidováno kolem 600 kroužků, ve kterých se dětem věnuje na 900 vedoucích). Podporuje rozvoj vědomostí a pozitivního vztahu k rybářství, přírodě a životnímu prostředí a dává prostor k příjemnému a zdravému trávení volného času dětí a mládeže.

Hledá také nové talenty pro závodní činnost, pořádá přírodovědnou soutěž Zlatá udice, letní tábor se zaměřením na zdokonalování mládeže ve sportovním rybolovu a rybářských znalostech a setkání rybářské mládeže, akci pro vybrané děti jako odměnu za jejich celoroční činnost.

Rybářský lístek a povolenka

A jak je to s rybářským lístkem a povolenkou? Rybářský lístek je povinným poplatkem státu za možnost lovit ryby na území ČR. Vydává se na dobu 1, 3 nebo 10 let; od roku 2017 je také možné zakoupit RL na dobu neurčitou. Pro jeho získání je nutné doložit složení znalostních zkoušek. Pro cizince a příležitostné rybáře je od roku 2017 možné zakoupit RL na 30 dní bez vykonání zkoušky. RL vydává obecní úřad v místě trvalého bydliště žadatele. Podrobnosti zjistíte na webu Ministerstva zemědělství.

ČRS vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejrozsáhlejší působnost mají celorepubliková a celosvazová povolenka, následují územní povolenky jednotlivých územních svazů ČRS a místní povolenky na konkrétní rybářské revíry. Platnost je nejdéle na 1 kalendářní rok.

Povolenku vydává místní organizace ČRS. Více o cenách a podmínkách získání najdete na webu www.rybsvaz.cz. Dozvíte se tam také, jak se stát členem Českého rybářského svazu, najdete tam test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a další důležité informace nebo zajímavosti.

Spustit audio