Síla, lest a nemilosrdný útok. V bitvě u Lipan byl pokus o smír marný

Bitva u Lipan patří k těm smutnějším v našich dějinách. 30. května roku 1434 poblíž vesnice Lipany proti sobě stanulo na 24 000 bojovníků.

Na jedné straně stáli sirotci a táborité, tedy radikální husité, na straně druhé koalice umírněných kališníků a katolíků v čele s Divišem Bořkem z Miletínka, starým spolubojovníkem Jana Žižky. Pokus o smír byl marný. Má se za to, že umírněným bylo jasné, že radikály nepřemůžou silou, proto se rozhodli použít lest. Několikrát vystřelili z děl, a pak předstírali ústup k Českému Brodu.

Radikálové úskok neprokoukli, otevřeli vozovou hradbu a v euforii se jízda i pěší jali naoko ustupující vozy pronásledovat. Jakmile se ale vzdálili od svého bezpečného opevnění, vozy umírněných se začaly otáčet a ústup se změnil v útok. Brzy se jednalo už jen o pobíjení bojovníků radikální strany.

Památník bitvy u Lipan 30. května 1434

Vítězové pak nemilosrdně zlikvidovali drtivou většinu zajatců. Odhadem sedm stovek zajatých sirotků a táboritů bylo upáleno ve stodolách u Českého Brodu. Místo krvavého masakru připomíná jedenáctimetrová mohyla složená z pískovcových kvádrů ve tvaru zaobleného kužele.

autor: Jitka Škápíková
Spustit audio