Svatá Hora a uctívání Panny Marie vrátilo starci zrak. Potvrdili to svědci, lékařská dobrozdání i císař Ferdinand II.

25. září 2023

Uctívání Panny Marie na Svaté hoře u Příbrami zosobňovala známá soška Panny Marie Svatohorské. Ta se ale často stěhovala.

Traduje se, že sošku vyřezal sám první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic podle Kladské madony a umístil ji ve své příbramské tvrzi. V době husitských válek byla prý soška ukryta v příbramských dolech, pak ve farním kostele svatého Jakuba, a nakonec ve špitálním kostele svatého Jana Evangelisty.

Když později král Vladislav II. pro zvýšení těžby povolal zkušené německé horníky z Krušných hor, dal jim tento kostel do užívání. Čeští horníci tedy sošku opět přenesli do svého kostela na Svaté Hoře.

Z řady poustevníků, kteří spravovali svatohorskou kapli, byl nejproslulejší Jan Procházka, pláteník z Nymburka. Když oslepl, zdál se mu sen o starci, který ho vybízel, aby se odebral na Svatou Horu a uctíval tam Pannu Marii.

Na místo dorazil a po třech dnech pobytu se mu začal vracet zrak. Uzdravení po tolika letech slepoty bylo pokládáno za skutečně zázračné. Potvrdili ho svědci i lékařská dobrozdání. Zpráva se dostala až do Vídně. Císař Ferdinand II. se svým synem Ferdinandem III. byli dosud asi nejvzácnější návštěvou, která význam místa zdůraznila.

Spustit audio