V bývalém lomu Seč vytvářejí pestrobarevné písky magickou podívanou. V jezírcích se můžete vykoupat

13. květen 2024

Písečné stěny hrající barvami, jezírka a pláže, pravidelné koncerty žabího sboru. To vše uprostřed Moravského krasu. Bývalý lom Seč u Rudice na Blanensku se díky návratu přírody stal oblíbenou lokalitou nejen výletníků, ale také filmařů a geologů. Přístupný je neomezeně, při jeho návštěvě je ale potřeba dbát zvýšené opatrnosti.

Povrchový důl Seč byl otevřen v polovině 20. století. Těžily se v něm žáruvzdorné písky a jíly, které se používaly v blanenských slévárnách. Po revoluci těžba postupně slábla a v roce 1993 byla ukončena.

Lom je hluboký přibližně 30 metrů a odkrývá sedimenty jurského a spodnokřídového stáří. Díky tomu je v něm možné spatřit mnohonásobné střídání kaolinických křemenných písků s velkým obsahem rohovcového materiálu s červenohnědými železitými písky až pískovci. Pestrá škála různého materiálu vytváří na odkrytých stěnách lomu úchvatnou barevnou scenérii.

Pro svou jedinečnou atmosféru se lom Seč stal i oblíbeným místem fotografů a filmařů. Pro první díl první řady seriálu Labyrint brněnského studia České televize si ho vybral režisér Jiří Strach.

Z okraje lomu se otevírají nádherná panoramata

I když je v lomu zásah člověka dodnes patrný, příroda si ho po ukončení těžby bere pomalu zpátky. Útočiště tu díky tomu našla celá řada rostlin i živočišných druhů, třeba užovka obojková či kuňka obecná. Návštěvníky nepochybně zaujmou i koncerty zdejšího žabího sboru v jednom z jezírek, které dodávají místu působivou atmosféru.

Je potřeba být opatrný

Výletníci by při návštěvě lomu měli mít na paměti několik zásadních pravidel. Lom se nachází uprostřed CHKO Moravský kras. Platí zde proto zákaz rozdělávání ohňů, táboření, odhazování odpadků a odvážení jakéhokoliv materiálu. A ačkoli je to pro děti velmi lákavé, v pískových stěnách lomu je rovněž zakázáno hloubit díry či jeskyně. Svahy jsou totiž značně nestabilní a hrozí uvolnění stěn, v nejhorším případě dokonce i s fatálními následky sesuvu. Rodiče by proto měli své děti pečlivě hlídat. Za mokrého počasí se stěny stávají také velmi kluzké.

Svlažit si nohy nebo se v jezírku vykoupat je dovoleno

Vstup do lomu je na vlastní nebezpečí. Dovolen je přístup pouze po značených stezkách, možné je odpočívat na plážích nebo se koupat v místních jezírcích. Je však vhodné vynechat použití opalovacích krémů a olejů. Jezírka nemají totiž žádný přítok a odtok, a tak si příroda se zbytky kosmetiky těžko poradí. K odstavení vozidel lze využít nedaleké parkoviště, případně plochy v obci Rudice.

Spustit audio