Místo operní pěvkyně sportovní pilotkou: Božena Laglerová si na svou dobu zvolila odvážný obor

Na svou dobu velmi nezávislá a emancipovaná žena se narodila na konci 19. století v Praze. Nejprve pomýšlela na uměleckou dráhu, vystudovala zpěv na pražské konzervatoři, a poté působila jako sólistka na Vinohradském divadle.

Nedlouho na to odjela studovat zpěv do Paříže. Její operní kariéru ovšem předčasně ukončilo onemocnění hlasivek.

Božena Laglerová zvolila na tu dobu velmi nevšední alternativu, začala se totiž věnovat letectví. Zprvu ji však žádná škola u nás nechtěla vzhledem k jejímu pohlaví přijmout – odmítl ji i Jan Kašpar. Podle názoru mužů neměla tehdy žena v letadle co dělat.

Trénink nakonec vykonala v Gradeho škole v Borku u Berlína. Při výcviku měla vážnou nehodu, ani to ji ale nezastavilo a v roce 1911 složila zkoušky a stala se první pilotkou v Rakousku-Uhersku a jednou z prvních na světě vůbec.

Získala stříbrný pohár v letecké soutěži v Hannoveru, působila jako sportovní pilotka v Karibiku i v USA. Během první světové války se hlásila k letectvu, nebyla však přijata. Po skončení války se létání vzdala a začala působit jako novinářka, i nadále ale pokračovala v propagaci české aviatiky.

Spustit audio