Sčítání černých čápů po deseti letech opět koordinuje František Pojer

Po deseti letech letos opět probíhá celostátní sčítání černých čápů. Tito překrásní elegantní ptáci v roce 1994 okouzlili Františka Pojera, který dnes působí jako vedoucí Správy CHKO Český kras. Právě v této krásné přírodě má několik svých stanovišť, kam chodí černé čápy pozorovat. Celostátní sčítání letos koordinuje již počtvrté.

Možná si vzpomenete na velmi zajímavý projekt Českého rozhlasu – Africká odysea, který od roku 1995 celých deset let pomocí satelitní telemetrie sledoval migraci čápů černých.

U jeho zrodu stál František Pojer, který je dnes vedoucím Oddělení Správy CHKO Český kras Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. Přírodu miluje od dětství, které prožil v Pošumaví. Už jako kluk pozoroval ptáky a ve volné přírodě vyvěšoval ptačí budky. V roce 1979 absolvoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, obor systematická biologie. Jeho hlavním zájmem ale vždy byla zoologie – zejména ornitologie.

František Pojer, vedoucí Správy CHKO Český kras a koordinátor celostátního sčítání černých čápů

Jeho osudem se stali černí čápi. Poprvé se s ním seznámil v roce 1994 během expedice do východního Turecka, kde vznikla myšlenka jejich monitorování. Projekt Africká odysea ho za černými čápy dokonce několikrát přivedl na expedice do Afriky. V roce 1994 začal poprvé organizovat jejich celostátní sčítání, které se každých deset let opakuje a opět probíhá i v tomto roce.

Elegantní pták, který má svou osobnost

Proč právě černý čáp? František Pojer na něm obdivuje jeho tajemnost, osobitost a plachost. Vidět černého čápa je zážitek právě proto, že je to tak výjimečné. Černý čáp si oproti bílému čápovi nestaví hnízda na komínech v blízkosti lidí, na které je už zvyklý.

Čáp černý (Ciconia nigra)

Čáp černý je plachý pták, který se svá hnízda staví na vysokých stromech, kam se pak pravidelně vrací. Ačkoliv mívá hnízda v obtížně přístupných lesích, pravidelně létá za potravou, kterou pak nosí zpět do hnízda mláďatům. V mokřadech, potocích nebo mělčích řekách loví ryby a menší vodní živočichy. Černé čápy proto můžete vidět při letu nebo během hledání potravy. Jejich hnízda je ale obtížné objevit.

Černým čápům je potřeba pomoci

Počty černých čápů se mění. Začali se vracet do střední Evropy v polovině minulého století. V 60tých letech u nás žilo asi 50 párů. Při celostátním sčítání v roce 1994 u nás hnízdilo přibližně 300 párů, o deset let později 400 a v roce 2014 dokonce 500. Bohužel, vše nasvědčuje tomu, že se tyto počty v současnosti značně snižují v souvislosti s opakovaným delším obdobím sucha.

Letošní sčítání černých čápů je proto velmi důležité. Hlavním organizátorem sčítání je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) ve spolupráci s Českou společností ornitologickou (ČSO) a státním podnikem Lesy ČR (LČR) a Českým svazem ochránců přírody (ČSOP).

Pomoci se sčítáním může každý. Jednotlivá pozorování se zapíší do databáze Avif na adrese birds.cz, kde se po jednoduchém přihlášení z mailu objeví formulář a nápověda, jak pozorování zadat a uložit do databáze. Svoje pozorování nebo další poznatky můžete samozřejmě napsat přímo Františku Pojerovi, který je koordinátorem celého projektu, a to na adresu frantisek.pojer@nature.cz.

Jak černé čápy pozorovat

Hlavním cílem není hledat hnízda čápů černých v rozsáhlých lesních porostech, ale zaznamenávat zejména opakovaná pozorování v určité lokalitě, která naznačují, že zde čápi mají zde svoje hnízdní a potravní teritorium. Vítána jsou ale i ojedinělá pozorování čápů černých a zprávy o náhodně nalezených hnízdech. Při jejich sledování ale mějte na paměti, že čáp černý je zvláště chráněným druhem podle naší i evropské legislativy a nesmí být hlavně na hnízdišti vyrušován a plašen.

Pro další výskyt čápů černých je ze všeho nejdůležitější zachovat jim mělčí vodní plochy a především mokřady, kde mohou lovit. To znamená vytvářet v krajině různá opatření, která vodu v přírodě více zadrží. Výsledky letošního sčítání budou proto velmi důležité pro další prognózu vývoje populace černých čápů u nás a pro případné návrhy opatření na jejich ochranu, zlepšení podmínek pro hnízdění a dostupnost potravy.

Veškeré informace ke sčítání jsou dostupné na internetových stránkách AOPK ČR a ČSO.

Spustit audio