Všesokolský slet v roce 1948 zahajoval fanfárou Vratislav Richter. Jeho bratr Vladimír teď tradici trubačů znovu obnovil

Všesokolské slety slavnostně zahajovali trubači. Už v roce 1948 tehdy třináctiletý Vratislav Richter začínal slet slavnostní fanfárou. Sokolští trubači se ale po únorovém puči komunistů na dlouhá desetiletí odmlčeli. Letos by mohli slet znovu zahajovat čtyři trubači. Trubky zvané fanfárky budou opět zdobit prapory České obce sokolské.

Fotografie Vratislava Richtera se zdviženou trubkou dodnes připomíná okamžik, kdy fanfárou z náčelnického můstku zahajoval XI. Všesokolský slet. „Této trubce se říkalo fanfárka. Používala se při slavnostních příležitostech. Nemá žádné klapky, takže na to nejde hrát všechno jako na klasickou trubku,“ popisoval svůj nástroj Vratislav Richter.

Sokolský trubač Vratislav Richter

Nadšeným sokolem je dodnes i jeho bratr Vladimír. Do sokola je přivedla jejich maminka, která pomáhala brigádnicky stavět dnešní sokolovnu na Královských Vinohradech. „Sokolští trubači oblékali režné kalhoty, červenou košili, a protože při slavnostní příležitosti byl na té fanfárce prapor – buďto Sokol Vinohrady nebo Česká obec sokolská – tak měli také bílé praporečnické rukavice,“ listuje historickými fotografiemi Vladimír Richter.

Trubači z Vinohrad

Trubačský sbor Sokola Královské Vinohrady se před sletem v roce 1948 rozrostl na více než dvacítku členů. Po sletu ale přišly politické prověrky a nespolehliví sokolové byli vyhozeni. „Trubači z Vinohrad, později to byli trubači České obce sokolské, existovali zhruba do roku 1950,“ říká Vladimír Richter. „Nástupci nejsou a nejsou ani nástroje. Dnes se fanfárová trubka prakticky neprodává,“ vysvětloval před sletem v roce 2018 Vratislav Richter. Spolu s bratrem se snažil tradici sokolských trubačů obnovit.

Vladimír Richter se snaží obnovit tradici trubačů České obce sokolské

Vratislav Richter se už dalšího sletu nedočkal, v roce 2020 zemřel. Jeho bratr Vladimír se však této myšlenky nevzdal. Dvě fanfárky měl doma, další tři si vypůjčil z hudební školy na Spořilově. Hodně času strávil jejich čištěním a sháněním opraváře. Největším problémem bylo ale sehnat někoho, kdo na ně bude umět zahrát. Nakonec se vše podařilo a oblastní slet v Brandýse nad Labem zahájili čtyři trubači v historických krojích. Vladimír Richter teď doufá, že XVII. Všesokolský slet opět zahájí trubači fanfárami, podobně jako tomu bylo v roce 1948.

Spustit audio