Zdecimoval obaleč jablečný vaši letošní úrodu jablek? Zkuste mu v tom příští rok zabránit

27. říjen 2023

Měli jste na jaře jabloně a slivoně obsypané květy, ale úroda pak nestála za nic? Co to mohlo způsobit, to nám poví Ivan Dvořák z časopisu Zahrádkář.

„U jabloní, podle pořadí, za opadávání plodů mohou pilatka jablečná, částečně slupkoví obaleči, zobonosky a pak obaleč jablečný. Obyčejně mívá dvě vlny napadení, letos to bylo kontinuálně od června do září Takže co napadl, tomu po určité době překousal cévní svazky od stopky. A plody opadaly. Z nich vylezla housenka, zakuklila se a pak vylétl motýlek, který znovu kladl vajíčka. Letos stihli obaleči i částečně generaci třetí, která jablka zvládla poškodit krátce před sklizní.“

Tradiční, ale málo používanou metodou ochrany proti obaleči jablečnému patří používání vlnité lepenky, jak píše na webu izahradkar.cz Jaroslav Rod. Je to způsob jednoduchý, účinný a laciný. Stačí si sehnat vlnitou lepenku (nejlépe z jedné strany hladkou a z druhé vlnkovanou). Z ní nařežeme pruhy přibližně 20 cm široké a dlouhé tak, aby obepnuly celý obvod kmene. Nařezané pruhy přiložíme vlnkovanou stranou na kmen, nejlépe 25 až 30 cm nad zemí. Uprostřed pruh pevně převážeme provázkem nebo drátkem.

Poškození pilatkou

Toto opatření provedeme koncem června nebo začátkem července, kdy housenky opouštějí plody, spouštějí se k zemi a zpětně vylézají na kmeny, aby zde našly vhodný úkryt k přezimování. Úkryt najdou právě v rýhách přivázané lepenky.

Pásy odstraníme nejdříve po sklizni ovoce a nejpozději počátkem března. Tam, kde se vyskytují dvě generace tohoto škůdce, pásy sejmeme i začátkem července, očistíme od obalečů a znovu na kmeny uvážeme. Osobně většinou všechno nechávám na přírodě, protože sýkorky a někdy i strakapoudi přes zimu pásy důkladně rozklovají a vyberou z nich vše, co je tam ukryto, ať je to z našeho pohledu tvor škodlivý nebo užitečný.

„Podobně jako obaleč jablečný má dvě generace i obaleč švestkový,“ pokračuje Ivan Dvořák. „První generace se namnoží na menších plodech v první polovině léta a pak, když vylétne druhá generace z kukel, naklade vajíčka na pomalu dozrávající plody. No a v těch se objeví ti neoblíbení červi. Zase platí, že když se housenka dostatečně nažere, překouše svazky cévní pod stopkou a plod spadne na zem. Takže každý plod, který v létě a na podzim sebereme, a buď ho proženeme sudem nebo odpadem, snižuje napadení příští rok. Tedy pokud to udělá i soused. Jinak u slivoní pomáhá feromonový lapák. Ten zvládne odchytat velké množství samců, tolik, že škody na úrodě jsou minimální. Po jednom lapáku by mělo viset na každé slivoni.“

Úrodu může poškodit také monilióza, proti které je potřeba stromy ošetřit.

Spustit audio