Fakultní nemocnice v Motole je v současnosti naší největší nemocnicí a zároveň jednou z největších v Evropě

31. říjen 2023

Fakultní nemocnice v Motole je v současnosti naší největší nemocnicí a zároveň jednou z největších v Evropě. Disponuje více než dvěma tisíci lůžky a ročně se v ní léčí více než 70 tisíc pacientů.

Její historie sahá ještě před druhou světovou válku, architekti tehdy začali připravovat plány na stavbu velké nemocnice, ale po vzniku Protektorátu Čechy a Morava byl projekt odložen.

V motolském areálu tehdy vyrostla provizorní nemocnice s přízemními baráky. Některé z těchto dřevěných budov stojí na místě dodnes. Po uzavření vysokých škol nacisty se nemocnice stala útočištěm studentů medicíny.

Novodobá historie motolské nemocnice se píše od počátku 70. let, kdy začala fungovat na tehdejší dobu velmi moderní budova se špičkovým vybavením. Do Motola se také přesunula klinika dětské chirurgie a pod vedením profesora Josefa Kouteckého zde vznikla samostatná dětská onkologie.

Nevyhovující prostory válečného provizoria nahradil v polovině 90. let rozsáhlý komplex s klinikami 2. lékařské fakulty. Od roku 2009 slouží k rychlému transportu pacientů také heliport umístěný přímo na střeše.

Spustit audio