Břetislav I. byl úspěšný panovník i válečník. Za manželku si vybral Jitku, kterou unesl z kláštera

5. září 2023

„Břetislav, z jinochů nejkrásnější a hrdina nejudatnější.“ Tak knížete tituluje kronikář Kosmas. Nazývá ho dokonce českým Achillem. Byl to úspěšný panovník i válečník, zúčastnil se mnoha tažení a rozšířil rozlohu českého knížectví. Dramatický byl i jeho rodinný život.

Za manželku si pro zvýšení prestiže vybral Jitku, neboli Gutu, z německého rodu Babenberků. Mělo to ovšem háček – Jitka totiž pobývala v klášteře.

Kdyby Břetislav nakráčel s žádostí o ruku do dveří kláštera, pravděpodobně by neuspěl. Proto se svými pomocníky pronikl do kláštera tajně. Když Jitku našli, zřejmě proti její vůli ji vyvlekli z kláštera. Spíš než o promyšlenou akci se tak jednalo o zběsilý útěk. Podobně se Břetislav zachoval v Polsku, kde v hnězdenské katedrále uloupil ostatky svatého Vojtěcha, mučedníka českého původu.

Břetislav I. unáší Jitku z kostela

Po celou dobu své vlády měl komplikované vztahy s císařem Jindřichem III. V průběhu let byli střídavě protivníky i spojenci. Kníže Břetislav I. zemřel v Chrudimi v roce 1055, během svého posledního tažení do Uher.

Spustit audio